Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Delegowanie pracowników za granicę - jak przygotować się do rewolucyjnych zmian
 26 sierpnia 2020

Już od 31 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę będą to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w większości są niekorzystne dla firm, skrócone zostaną maksymalne okresy delegowania, nałożone zostaną nowe obowiązki w zakresie koordynacji ubezpieczeń.

Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ograniczy swobodę delegowania pracowników i podwyższy koszty z tym związane. Niekorzystne zmiany przyniesie też nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi wchodząca w życie Konwencja MLI. Obawy budzi też sprawa Brexitu i regulacji dotyczących współpracy z Wielką Brytanią. W 2020 r. pracodawców delegujących pracowników czekają największe zmiany od czasu wstąpienia Polski do UE.

Obecnie delegowanie pracowników jest bardzo ograniczone ze względu na epidemię COVID-19 i ograniczenia w przekraczaniu granic.

W związku z nadchodzącymi zmianami i nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie „Delegowanie pracowników za granicę – jak przygotować się do rewolucyjnych zmian” ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawców do zmian w przepisach, które wejdą w życie od 31 lipca 2020 r.

Przedmiot szkolenia:

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

2.1. Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik

2.2. Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”

2.2.1. W jaki sposób zmienią się warunki delegowania

2.2.2. Podróż służbowa a delegowanie

2.2.3. Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE

2.2.4. Różnice między pojęciami „wynagrodzenie” a „stawka minimalna”

2.2.5. Regulacje dla agencji pracy tymczasowej

2.2.6. Niemcy – nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników

2.3. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE – przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 – obowiązujące od czerwca 2016 r.

2.4. Brexit – warunki współpracy z Wielką Brytanią po jej wystąpieniu z UE

3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą

3.1.  Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

3.1.1. podróż służbowa – diety i inne świadczenia

3.1.2. zakwaterowanie – kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów

3.1.3. opieka medyczna

3.1.4. dodatek za rozłąkę

3.1.5. zwrot kosztów przeniesienia służbowego

3.1.6. używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych

4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

4.1. Miejsce zamieszkania

4.2. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – czyli nie tylko 183 dni

4.3. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:

4.3.1. Wolny zawód

4.3.2. Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek

4.3.3. Opodatkowanie dochodów artystów i sportowców

4.3.4. Pracownicy państwowi

4.3.5. Dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych

4.3.6. Dochody marynarzy

4.3.7. Działalność gospodarcza

4.4. Konwencja MLI – znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek

6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

6.1. Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej

6.2. zasady koordynacji

6.3. pracownicy delegowani – zasady uzyskiwania formularzy A-1

6.4. pracownicy transportu międzynarodowego

6.5. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

6.6. osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie

6.7. ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą)

6.8. planowane od 2020 r, zmiany w przepisach: skrócenie okresów wydawania zaświadczeń A1, niekorzystne zmiany dla pracowników mobilnych (np. kierowców)

6.9. Brexit a koordynacja przepisów w zakresie ubezpieczeń

7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

7.1. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11

7.2. Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania

8.1. Metoda wyłączenia z progresją

8.2. Metoda odliczenia proporcjonalnego – ulga abolicyjna

8.3. Konwencja MLI – w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa

9.1. Odliczenie diet

9.2. Koszty uzyskania przychodu

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Delegowanie pracowników
Data szkolenia: 26 sierpnia 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.