Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Dostarczanie paragonów drogą elektroniczną
11 września 2022
Coraz więcej przedsiębiorców dokonujących obrotu detalicznego stosuje kasy on-line i zamierza przejść na system elektronicznego dostarczania paragonów klientom. Należy pamiętać, że stosowanie przesyłu elektronicznego wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania paragonów w formie elektronicznej. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.

Każdemu z klientów (konsumentów), który dokonuje zakupów przykładowo ze sklepu internetowego sprzedawcy powinien zostać przedstawiony nowy regulamin sprzedaży sklepu internetowego - jednym z punktów nowego regulaminu powinna być zgoda klienta na doręczenie mu paragonu fiskalnego (dokumentującego sprzedaż zarejestrowaną na koncie tego klienta w sklepie internetowym) poprzez platformę elektroniczną. Każdy klient sklepu internetowego będzie mógł wówczas zalogować się do swojego konta klienta poprzez aplikację mobilną albo stronę internetową sprzedawcy. W momencie sprzedaży (zakupu) towarów lub usług realizowanych na rzecz klienta zalogowanego do swojego konta poprzez stronę internetową albo aplikację mobilną, kasa rejestrująca, na której ewidencjonowana jest sprzedaż, powinna ewidencjonować sprzedaż zgodnie z zasadami określonymi w art. 111 - art. 111b ustawy o VAT. Jednocześnie, za pomocą kasy rejestrującej wystawiany jest paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż na rzecz tego klienta (paragon musi zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawowych regulacjach) – a dane dotyczące tej sprzedaży i paragonu będą zapisywane w programie kasy oraz dostarczane on-line do Centralnego Repozytorium Kas.

Natomiast sam paragon fiskalny przeznaczony dla klienta nie musi już być drukowany za pomocą kasy rejestrującej - wydruk papierowy paragonu jest anulowany, natomiast obraz tego paragonu będzie dostarczany do klienta na wskazany adres poczty elektronicznej (ewentualnie dostarczany na konto klienta w sklepie internetowym). Co do wyglądu paragonu, to paragon fiskalny doręczany klientowi drogą elektroniczną musi zapewniać brak możliwości ingerencji w treść paragonu (brak możliwości edycji), jak również pełną czytelność przez okres dłuższy niż papierowy paragon fiskalny. Pochodzenie paragonu fiskalnego musi być każdorazowo zapewnione albo poprzez fakt jego umieszczenia na koncie klienta albo poprzez wysyłkę z adresu e-mail przypisanego do sprzedawcy. Klient ma mieć możliwość przechowywania obrazu paragonu udostępnionego na koncie klienta (czy przez adres e-mail) i wykorzystywać go np. do reklamacji czy zwrotów towarów. Klient również ma mieć możliwość dokonania papierowego wydruku obrazu paragonu.

Przy spełnieniu powyższych wymogów, sposób dostarczania paragonów drogą elektroniczną będzie spójny z wymogami określonymi przez ustawę o VAT w odniesieniu do faktur dostarczanych drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 106m ust. 1 ustawy o VAT, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Obraz paragonu fiskalnego (który w niektórych sytuacjach może pełnić funkcję faktury) dostarczony w formie nieedytowalnej, czytelnej i z jasno określonego źródła powinien być uznawany jako autentyczny, integralny co do treści i czytelny - w rezultacie taki paragon i sposób jego dostarczenia będzie zgodny również z przepisami w zakresie fakturowania.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.