Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Dwie deklaracje a jeden JPK
16 lutego 2018
Ministerstwo Finansów poinformowało, że podatnicy będący taksówkarzami, którzy rozliczają się ryczałtem (VAT-12) mają obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), mogą wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4%, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt – art. 114 ustawy o VAT.

Taksówkarze będący tzw. ryczałtowcami w VAT są również podatnikami obowiązanymi do rozliczania podatku. Nie mają jednak możliwości odliczania podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością usług taksówek osobowych – art. 114 ust. 2 ww. ustawy.

Jeżeli są podatnikami rozliczającymi podatek, to stosuje się do nich art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wskazujący na obowiązek prowadzenia ewidencji dla celów VAT. Natomiast wymienieni w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (tzw. JPK_VAT). Wynika to z art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa.

Taksówkarze, którzy rozliczają się w formie ryczałtowej płacąc podatek VAT w wysokości 4% od wartości swoich usług mogą być również podatnikami VAT czynnymi, którzy z tytułu innej (niż usługi taksówek) działalności opodatkowanej będą mieli obowiązek składania deklaracji VAT-7, bądź VAT-7K.

Jednakże jako podatnicy VAT czynni będą mieli obowiązek złożenia i przesłania do Ministerstwa Finansów jednego pliku JPK. Zatem będą składać dwie deklaracje a jeden JPK. Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 24.06.2017 r. wskazało, że „co do zasady dla jednej deklaracji powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem”. Złożenie dwóch plików JPK za ten sam okres przez tego samego podatnika spowoduje, że złożony jako drugi plik JPK zostanie potraktowany jako korekta pierwszego. Wynika z tego, że podatnik składający deklarację VAT-7 oraz deklarację VAT-12 będzie musiał dokonać indywidualnego scalenia danych z tych ewidencji i przekazania do ministerstwa jednego pliku JPK_VAT.

Jest to oczywiście znaczne utrudnienie dla takich podatników, tym bardziej, że w deklaracji VAT-12 nie wykazuje się podatku naliczonego. Jak zwykle pojawia się pytanie w jakim celu podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych mają składać dla tej działalności pliki JPK. Podatnicy ci nie odliczają podatku a ich sprzedaż jest w przeważającej ilości przypadków ewidencjonowana w kasie rejestrującej, a więc sprzedają na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które to osoby nie odliczają podatku naliczonego. W jakim celu więc mają składać JPK w zakresie VAT-12?

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.