Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Excel
Excel - poziom zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych użytkowników Excela. Poziom zaawansowany jest dla osób, które chcą odkryć nowe możliwości, które daje Excel w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane narzędzia do analizowania i przetwarzania danych, nauczą się tworzyć rozbudowane formuły, korzystać z tabel i wykresów przestawnych. Nauczą się również posługiwać zaawansowanymi narzędziami filtrowania i walidacji danych oraz zapoznają się z podstawami makr.

Uczestnik powinien znać Microsoft Excel na poziomie średnio-zaawansowanym (zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia dla poziomu średnio-zaawansowanego).

Uczestnik przystępujący do kursu powinien również znać podstawy obsługi komputera  i systemu operacyjnego Windows.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zaawansowane formuły:

 • Adresowanie z innych arkuszy, używanie nazwanych zakresów.
 • Zaawansowane funkcje daty i czasu.
 • Zaawansowane funkcje tekstowe.
 • Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), X.WYSZUKAJ().
 • Funkcje INDEKS(), PODAJ.POZYCJĘ(), ADR.POŚR().
 • Formuły tablicowe.

2. Formatowanie warunkowe:

 • Dynamiczne formatowanie, zależne od ustawień w arkuszach.
 • Formatowanie zależne od formuły.

3. Obiekt Tabela:

 • Odwołania strukturalne (nagłówki, dane, wiersz podsumowania).
 • Fragmentatory.

4. Zaawansowane filtry:

 • Budowanie wielokrotnie złożonych warunków filtrowania.

5. Narzędzia danych:

 • Tekst jako kolumny.

6. Tabele przestawne i wykresy przestawne:

 • Tworzenie tabel przestawnych.
 • Obliczenia (pokaż wartości jako).
 • Pola i elementy obliczeniowe.
 • Sortowanie i filtrowanie (po etykietach, po wartościach).
 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Fragmentatory (w tym oś czasu, łączenie wielu tabel/wykresów do tych samych fragmentatorów).
 • Formatowanie (style, zaznaczanie elementów tabeli).
 • Formatowanie warunkowe (zakres widoczności formatowania).
 • Funkcja WeźDaneTabeli.
 • Sortowanie według list niestandardowych ? Model danych (relacje).

7. Import danych:

 • Import danych z pliku tekstowego.
 • Import danych z pliku XML.
 • Kreator MS Query.

 8. Analiza wielowymiarowa:

 • Szukaj wyniku.
 • Menedżer scenariuszy.
 • Dodatek Solver.

9. Formularze (wstążka Deweloper):

 • Obiekty, zakres wejściowy i łącze do komórki.
 • Prosta interakcja z użytkownikiem bez pisania kodu VBA.

 10. Makra:

 • Tworzenie, edycja i uruchamianie makr.
 • Dodawanie guzika na pasku szybkiego dostępu.
 • Przypisanie makra do guzika na formularzu.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
1180,00 zł netto (1451,40 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
1180,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.