Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Faktura zaliczkowa przy WDT
31 października 2011

Czy po otrzymaniu od podatnika z UE zaliczki na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej polski podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej?

Nie. Podatnik nie musi wystawiać faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Zgodnie z treścią § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, podatnik może wystawić fakturę potwierdzającą otrzymanie całości lub części ceny. W przypadku wystawienia faktury przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Jak natomiast wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o VAT jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.

Z przepisu § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia wynika, że podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę w związku z WDT. Jeżeli faktura zaliczkowa nie zostanie wystawiona, to obowiązek wystawienia faktury nastąpi dopiero w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. W takiej sytuacji faktura, w myśl § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia musi zostać wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru.

Należy wskazać, że podatnik ma jednak możliwość wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę przy WDT. Jednakże wystawienie takiej faktury wiąże się z istotnym ryzykiem podatkowym. Mianowicie, jeżeli w terminie do złożenia deklaracji podatkowej za drugi miesiąc (przy rozliczaniu miesięcznym) następujący po miesiącu w którym wystawiono fakturę zaliczkową, albo (przy rozliczaniu kwartalnym) za następny kwartał po kwartale w którym wystawiono fakturę zaliczkową, podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających dostawę wewnątrzwspólnotową, będzie zobowiązany opodatkować zafakturowaną zaliczkę zgodnie ze stawką podatkową jaką powinna być opodatkowana przyszła dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Przykład: Jeżeli zaliczka została zafakturowana w styczniu, to podatnik będzie zobowiązany do wykazania tej transakcji najpóźniej w rozliczeniu za marzec. Jeśli jednak nie będzie miał dokumentów potwierdzających dostawę wewnątrzwspólnotową przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za marzec, będzie zobowiązany do wykazania tej zaliczki w marcowej deklaracji ze stawką krajową.

W sytuacji, w której podatnik nie ma pewności co do tego, czy zgromadzi dokumenty potwierdzające WDT w ww. okresie, bezpieczniejsze jest nie wystawianie faktur zaliczkowych. Wobec braku wystawienia faktury zaliczkowej podatnik będzie zobowiązany do wystawienia jedynie ostatecznej faktury potwierdzającej dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.