Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów

Prawne zasady gospodarki odpadami oraz sytuacja rynku odbioru odpadów zmieni się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie obowiązujące obecnie zasady ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów z wykorzystaniem bazy danych odpadowych (BDO) lub dokumentów papierowych. Na szkoleniu w formie praktycznej zostanie przedstawiona obsługa podstawowych funkcji w BDO. Dodatkowo zostaną przedstawione najważniejsze zasady obowiązujące w gospodarce odpadami: jak określać kod odpadów, jak magazynować i transportować odpady, kiedy działalność w zakresie gospodarki odpadami wymaga zezwoleń lub innych uzgodnień. Na szkoleniu zostaną wyjaśnione najnowsze zmiany w przepisach ochrony środowiska i kwestie sporne. Z końcem października 2020 roku minął okres składania większości sprawozdań, podczas szkolenia omówimy wszystkie związane z tym kwestie.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i tych nowych.

Prowadzący:
dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

17 grudnia 2021

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami i podstawowe definicje:

 • Co jest odpadem i kiedy kwalifikuje się go jako odpad niebezpieczny lub komunalny?
 • Podstawowe obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów
 • Kiedy urządzenie jest traktowane jako instalacja i czy odpady wytwarzane w czasie jego eksploatacji będą wymagać pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

2. Zgłoszenia, pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami (operat przeciwpożarowy):

 • Czy możemy sami przeprowadzać sortowanie, mycie czy rozbieranie odpadów na części? Czy możemy przyjmować odpady od osób fizycznych i innych przedsiębiorstw?  Kiedy możemy transportować odpady?
 • Kiedy pojawia się potrzeba wystąpienia o pozwolenie na wytwarzanie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

3. Katalog odpadów i zasady kwalifikacji odpadów:

 • Jak przypisać wytwarzane przez siebie odpady do kodu i rodzaju odpadów?
 • Najczęstsze błędy przy klasyfikacji i jak ich unikać

4. Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO oraz dokumentów papierowych (do końca 2020 r.):

 • Zasady działania i obsługi Bazy Danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO)
 • Kto musi prowadzić ewidencje i być zarejestrowanym w BDO? Jakimi sposobami można uniknąć potrzeby rejestracji w BDO?
 • Kiedy wytwarzający odpady nie ma obowiązku ponoszenia opłat za rejestracje w BDO i umieszczania numeru BDO na dokumentach?
 • Pierwsze logowanie do BDO i zasady dodawania użytkowników
 • Wprowadzanie w BDO danych do Kart Przekazania Odpadów (KPO) i Kart Ewidencji Odpadów (KEO)
 • Najczęstsze błędy w procesie przekazywania odpadów i jak ich uniknąć?  Jak szacować wagę odpadów? Co zrobić jeśli odbiorca odpadów nie wystawia nam korekt wagi odpadów? 
 • Składanie rocznych sprawozdań za wytworzone odpady (przedłużenie terminu składania w 2020 roku).
 • Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze dostępu do BDO – jak prowadzić ewidencje w formie papierowej, nowe wzory KPO i KEO.

5. Przekazywanie osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym:

 • Kiedy i jak można przekazać pracownikom odpady np. palety, karton, ziemię?

6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców oraz dla przetwarzających odpady:

 • Jak długo można magazynować odpady?
 • Jakie warunki musi spełnić miejsce magazynowania odpadów?
 •  Wymogi przeciwpożarowe - analiza obecnej wersji rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
 • Nowe obowiązki przetwarzających odpady (monitoring, zabezpieczenie roszczeń itp.).

7. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych

 • Jaki i kiedy oznakować samochód?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do przewozu? Czy można przewozić odpady bez KPO?
 • Jakie wymagania trzeba spełnić aby przewozić odpady niebezpieczne?

8. Sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów

 • Kto i do kiedy musi składać sprawozdania?
 • Zasady wypełniania formularzy sprawozdawczych. Kto wypełnia które działy?
 • Kto może złożyć sprawozdania? -  zasady udzielania pełnomocnictwa do złożenia sprawozdania, opłata za pełnomocnictwo

9. Szykujący się kryzys na rynku odpadów: nieodbieranie odpadów, wzrosty cen. Jak się zabezpieczyć?

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.