Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PODATEK VAT
Jak prawidłowo rozliczać WDT, WNT, eksport towarów i transakcje łańcuchowe w VAT? Praktyczne tajniki wiedzy o najnowszych zasadach rozliczania towarowych transakcjach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 r.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców, zajmujących się bądź realizujących w praktyce transakcje międzynarodowe.

Celem szkolenia jest poznanie nowych rozwiązań przyjętych w ramach kolejnego pakietu SLIM_VAT od stycznia 2023 r. i utrwalenie wiedzy na temat przepisów regulujących rozliczanie VAT w obrocie międzynarodowym towarami oraz omówienie najnowszych orzeczeń i interpretacji do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki znanego doradcy podatkowego oraz wyjaśnienia organów administracji skarbowej oraz orzecznictwo TSUE i NSA.

Prowadzący:
Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

23 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

13 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe zasady harmonizacji warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE:

 • jakie są aktualne przepisy unijne w zakresie rozliczania WDT?
 • zasady wynikające z Dyrektywy 112,
 • zmiana w zakresie Dyrektywy 2018/1910,
 • Rozporządzenia WE 282/2011 i 2018/1912.
 • nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%,
 • jakich dokumentów dla zastosowania stawki 0% wymagają przepisy unijne?
 • zasada domniemania wywozu towaru - szczegółowa dokumentacja, która musi posiadać podatnik,
 • czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniach unijnych i w jakich terminach powinien je zgromadzić?

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

 • warunki transakcji potrzebne do uznania ją za WDT,
 • jaki musi być status podmiotów uczestniczących w WDT?
 • czy występują szczególne przypadki WDT?
 • moment powstania obowiązku podatkowego, faktura przed dostawą, faktura po dostawie albo brak faktury, zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
 • co wchodzi w zakres podstawy opodatkowania przy WDT (opłaty dodatkowe, koszty transportu, atesty itp.)?
 • krajowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
 • w jakim zakresie stosować przepisy krajowe dotyczące stawki 0% przy WDT w stosunku do wprowadzonych zasad unijnych?
 • nowe zasady korekty stawki w zakresie WDT - zmiany w pakiecie SLIM_VAT_3 od stycznia 2023 r.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy WNT:
 • obowiązki dostawcy zagranicznego i polskiego nabywcy przy WNT,
 • miejsce świadczenia WNT,
 • transakcje wyłączone z WNT, dotyczące przemieszczenia towarów z UE do Polski,
 • WNT nietransakcyjne - specyfika rozliczenia.
 • obowiązek podatkowy w WNT:
 • znaczenie daty wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego,
 • data faktury, a data dostawy,
 • faktura zagraniczna z podatkiem - co zrobić?
 •  zaliczki na poczet WNT,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania w WNT przy uwzględnieniu stanowiska KAS i wyroków sądów,
 • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej - nowe rozwiązania,
 • kursy w korektach zbiorczych WNT po zmianach w ramach SLIM_VAT_3,
 • nowe zasady korygowania podstawy opodatkowania „in minus” i „in plus” w zakresie WNT,
 • nowe zasady odliczania VAT z tytułu WNT - efekt orzecznictwa TSUE?

4. WDT i WNT w procedurze call off stock:

 • kiedy i kto może stosować procedurę magazynu konsygnacyjnego?
 • niezbędne warunki przy procedurze call of stock,
 • jak prawidłowo wykazać WDT i WNT w JPK_V7?
 • jakie stosować GTU i RT przy dostawach WDT?
 • prawidłowe sporządzenie VAT_UE za dany okres rozliczeniowy i sposoby korekty informacji podsumowującej.

5. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

 • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa, w tym trójstronna?
 • rozpoznawanie dostaw ruchomych i nieruchomych,
 • jak wskazać, kto jest organizatorem transportu w transakcji łańcuchowej i jakie to ma znaczenie dla opodatkowania VAT?
 • znaczenie warunków Incoterms 2020 dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
 • obowiązki rejestracyjne w innych krajach,
 • uproszczenie w transakcji trójstronnej  stanowisko KAS,
 • obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej.

6. Eksport towarów:

 • jak rozpoznać eksport bezpośredni i pośredni?
 • obowiązek podatkowy przy eksporcie towarów oraz opodatkowanie zaliczek w eksporcie - istotne zmiany,
 • tzw. dostawa wydłużona i jej wpływ na opodatkowanie zaliczek,
 • stawka 0% w eksporcie bezpośrednim i pośrednim:
 • dokumenty niezbędne do zastosowania stawki preferencyjnej,
 • terminy wykazania eksportu ze stawką 0% albo krajową z deklaracji,
 • sposób rozliczenia zaliczki w deklaracji i ewidencji VAT ze stawką 0%,
 • zasady korygowania stawki w eksporcie - wstecz czy na bieżąco.

7. Problematyka dostaw towarów zdalnie (e-commerce):

 • co to jest WSTO, OSS, SOTI i IOSS?
 • zasady rozliczania dostaw towarów i świadczenia usług dla nie podatników z innych krajów UE,
 • konsekwencje przekroczenia limitu obrotów,
 • możliwość wyboru uproszczenia w rozliczaniu dostaw i usług (OSS),
 • wykazywanie transakcji WSTO i TBE w deklaracji i prowadzenie ewidencji oraz obowiązki rejestracyjne podatników polskich,
 • nowe zasady rozliczania VAT od importowanych towarów,
 • rozliczenie uproszczone - IOSS,
 • brak możliwości zwolnienia z VAT importu towarów.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].