Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: JPK VAT
JPK_V7 - praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo

Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie, które ma na celu przedstawienie szczegółowych, praktycznych informacji o nowej strukturze logicznej JPK_V7, która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K) jak i dotychczasową strukturę ewidencji VAT, czyli JPK_VAT.

Zaznaczamy, że treść szkolenia została wzbogacona o najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które rozwiewają wątpliwości wynikające z niejasnej treści przepisów czy nieścisłości zapisów struktury JPK_V7.

Celem szkolenia jest przedstawienie nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych aspektów prezentacji transakcji w nowej strukturze JPK na przykładach zaprezentowanych w pliku demonstracyjnym.

W związku z przepisami tzw. Tarczy Antykryzysowej, bez względu na rozmiary działalności, wszyscy podatnicy VAT czynni będą dostarczać JPK_V7 za okresy rozliczeniowe od października 2020 r. Od tego momentu podatnicy VAT czynni będą zamiast tych dwóch dokumentów, składać jedynie JPK_V7M(K).

W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu szczegółowy zakres nowej struktury ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie rozszerzonych informacji w deklaracji oraz ewidencji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • nowego sposobu prezentowania danych kontrahentów,
 • nowych informacji o rodzajach dokumentów sprzedaży i zakupu,
 • informacji o grupach towarowo-usługowych dla dokumentów sprzedaży,
 • informacji o specyficznych procedurach opodatkowania,
 • nowych możliwości dysponowania zwrotem VAT w części deklaracyjnej.

W trakcie szkolenia przedstawimy specyficzne i rozmaite możliwości korygowania struktury JPK_V7 oraz nowe sankcje jakie zostały przewidziane w związku z błędami popełnionymi w części ewidencyjnej.

Końcowo, omówione zostaną również najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w strukturze JPK_FA, a które de facto dotyczą struktur dostarczanych za okresy od lipca 2016 r.

Zapraszamy na szkolenie.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Krawczyk

Ekspert w zakresie podatków. W branży podatkowej pracuje od 1999 r., natomiast od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w szczególności w zakresie podatku VAT, procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków PIT i CIT. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej

26 października 2020

13 listopada 2020

23 listopada 2020

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

+ czytaj więcej

29 października 2020

2 listopada 2020

27 listopada 2020

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej

5 listopada 2020

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

JPK_V7 – Deklaracja VAT-7(K) oraz struktura JPK_VAT w jednym.

I. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K):

1. Jeden plik – dwa dokumenty podatkowe – skutki prawne.

2. Szczegółowe omówienie pozycji oraz logiki struktury:

a) nowe elementy w części deklaracyjnej,

b) nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży:

- rozszerzenie informacji o NIPie kontrahenta,

- grupy towarowo-usługowe,

- nowe zasady wykazywania sprzedaży fiskalizowanej,

- sposób wykazywania faktur uproszczonych w ewidencji VAT,

- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,

- nowe zasady wykazywania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,

- inne opisy specyficznych rodzajów sprzedaży,

c) nowe oznaczenia dokumentów zakupu:

- opisy specyficznych rodzajów zakupu,

- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi.

3. Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury JPK_V7.

II. Zasady korygowania JPK_V7M(K):

1. Specyfika korygowania elementów struktury JPK_V7:

a) czy istnieje możliwość niezależnego korygowania poszczególnych elementów struktury?

b) korekta struktury JPK_V7 a termin zwrotu podatku VAT – czy każda korekta powoduje odroczenie terminu zwrotu?

c) w jakiej wersji struktury będą korygowane rozliczenia do września 2020 r.?

2. Nowy termin złożenia korekty w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie.

3. Korekta inicjowana przez organ podatkowy - zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K):

a) jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?

b) jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?

c) czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?

4. Nowe sankcje karne skarbowe związane ze struktura JPK_V7.

III. Nowe zasady wykazywania w JPK_V7M(K) faktur do paragonów oraz faktur uproszczonych:

1. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w JPK_VAT a w JPK_V7:

a) faktury do paragonów od 2020 r. – zasady wystawiania,

b) zasady wykazywania faktur do paragonów w JPK_VAT,

c) zasady wykazywania faktur do paragonów w JPK_V7 od października 2020 r.,

d) paragonu z NIP stanowiący fakturę uproszczoną:

- problemy interpretacyjne – stanowisko Ministerstwa Finansów oraz najnowsze interpretacje podatkowe,

- problemy techniczne – przechowywanie, duplikat i korekta faktury uproszczonej,

- wykazywanie faktur uproszczonych w JPK,

- odroczenie problemu ujmowania faktur uproszczonych w JPK w ramach Tarczy Antykryzysowej.

IV. Omówienie zawartości struktury JPK_FA po zmianach od 2020 r.:

1. Dane zawarte w JPK_FA z wyszczególnieniem zmian oraz nowych pozycji:

a) faktury w walucie obcej a nowe JPK_FA,

b) faktury wystawiane w różnych programach a JPK_FA,

c) nowe zasady wykazywania faktur zaliczkowych oraz rozliczeniowych w JPK_FA,

d) faktury RR a JPK_FA.

2. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury JPK_FA.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.