Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kasy online coraz bliżej
1 marca 2019
Komisja Finansów Publicznych Sejmu w dniu 20 lutego 2019 r. projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503).

Najważniejszą zmianą w stosunku do projektu przyjętego w styczniu 2019 r. przez Podkomisję Finansów Publicznych jest zmiana terminu wejścia w życie ww. nowelizacji.

Pierwotna propozycja Ministerstwa Finansów dotycząca terminu wejścia w życie regulacji wprowadzających kasy online została określona na 1 październik a 2018 r. Podkomisja Finansów Publicznych w styczniu 2019 r. zaproponowała przesunięcie tego terminu na 1 marca 2019 r. Natomiast obecna propozycja wynikająca z przyjętego projektu przez Komisję Finansów Publicznych to 1 maja 2019 r.

Data ta nie jest datą od której trzeba będzie ewidencjonować sprzedaż za pomocą kas online, lecz jest terminem od którego kasy online będą dostępne w obrocie gospodarczym. Od tej daty kasy fiskalne online będzie można nabyć i wykorzystywać do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Komisja Finansów Publicznych nie zmieniła natomiast terminu, od którego kasy rejestrujące online będą obowiązkowe dla określonych rodzajów czynności podlegających VAT.

Kasy online będą obowiązkowe od 1 stycznia 2020 r. w stosunku do następujących rodzajów czynności:

  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Podatnicy dokonujący ww. transakcji będą musieli posiadać kasy fiskalne od 1 stycznia 2020 r. Możliwe jednak będzie ewidencjonowanie transakcji przy zastosowaniu kas online przed datą 1 stycznia 2020 r.

Należy podkreślić, że zmiana przepisów nie oznacza wymiany wszystkich kas fiskalnych od 1 stycznia 2020 r. Od tej daty (1 stycznia 2020 r.) trzeba będzie ewidencjonować przy zastosowaniu kas online jedynie te czynności, które wskazuje ustawodawca, tj. sprzedaż paliw oraz usług naprawy (w tym wulkanizacji) pojazdów.

Przygotowany przez Komisję Finansów Publicznych projekt ustawy będzie w marcu br. głosowany w Sejmie. Wydaje się, że obecnie zaproponowane terminy są realne i będą mogły być zrealizowane.

Powyższe zmiany nie są jedynymi, które będą dotyczyły podatników. W związku ze zmianami ustawy o VAT zmienią się dwa podstawowe rozporządzenia normujące materię kas fiskalnych:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363), oraz
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 163 t.j.).

Zmiana tych rozporządzeń będzie już dotyczyła, nie tak jak w przypadku kas online, wszystkich podatników. Zmienią się m.in. terminy przeglądów kas fiskalnych, terminy ewidencjonowania zaliczek przy zastosowaniu kas, czy też zostaną wprowadzone nowe obowiązki związane z zapoznawaniem osób (nie tylko pracowników!) prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas fiskalnych z zasadami prowadzenia tej ewidencji, wystawiania paragonów fiskalnych oraz skutków karnoskarbowych nieprzestrzegania tych zasad.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.