Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kasy online w podmiotach medycznych
13 września 2019
Podmioty medyczne mogą używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, konieczności wymiany pamięci fiskalnej. W ustawie o VAT wprowadzono terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Terminy te są następujące:

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.;
  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. UWAGA: Nie ma obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 2023 r. na kasy online.

Wyjątek stanowią branże objęte obligatoryjną wymianą kas w terminach określonych ustawą, zgodnie z art. 145b ustawy o VAT, tj. m.in. sprzedaż paliw, świadczenie usług naprawy pojazdów, usługi gastronomiczne, sprzedaż węgla, usługi fryzjerskie.

Szczególną uwagę na nowe przepisy powinny zwrócić podmioty medyczne, które świadczą usługi gastronomiczne np. w bufetach na terenie szpitala. Branża gastronomiczna, a dokładniej usługi związane z wyżywieniem, prowadzone w stacjonarnej placówce gastronomicznej, w tym także sezonowo są w drugiej grupie, która została objęta obowiązkiem wymiany kas fiskalnych na kasy fiskalne online, tj. najpóźniej do dnia 1 lipca 2020 roku.

Podmioty lecznicze będą mogły w pozostałych miejscach prowadzenia sprzedaży detalicznej stosować dotychczasowo posiadane kasy, jedynie w miejscu, w którym dokonują sprzedaży detalicznej usług gastronomicznych muszą wymienić kasy na urządzenia spełniające wymogi nowej ustawy o VAT i Prawo o miarach.

Zakup kasy online wiąże się z dokonaniem jej fiskalizacji. Dokonuje się jej przy pomocy serwisanta. W trakcie fiskalizacji następuje połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). W związku z połączeniem z CRK podmiot medyczny będzie zobowiązany do zapewnienia połączenia, które umożliwi automatyczne bądź na żądanie przesyłanie danych, m.in. e-paragonów między kasą fiskalną online a Centralnym Repozytorium Kas.

Dokonując zakupu kasy fiskalnej online podmioty medyczne będą mogły skorzystać z ulgi w wysokości 90% ceny jej zakupu netto, nie więcej niż 700 zł jeżeli zakup kasy fiskalnej online nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Wprowadzenie kas fiskalnych online to kolejny krok mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, ponieważ dzięki kasom online wystawiane paragony automatycznie przesyłane są do Centralnego Repozytorium Kas, co spowoduje większą kontrolę fiskusa nad sprzedażą dokonywana na rzecz osób prywatnych.

Małgorzata Rzeszutek

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.