Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kasy wirtualne tylko dla usług transportowych
20 marca 2020
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 10 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Przypomnijmy, że od roku trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Rozporządzenie to, które na razie jest w fazie projektowania ma umożliwić podatnikom korzystanie z aplikacji mobilnej spełniającej wymagania dla kas rejestrujących i dzięki temu uniknięcie konieczności nabycia tradycyjnej kasy rejestrującej.

Podstawą prawną do wprowadzenia tzw. kas wirtualnych jest art. 111b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1, w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2. Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 maja 2019 r. wraz z przepisami dotyczącymi kas online. Wprowadzony został ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675).

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wskazało, że: ewidencja sprzedaży, w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności, może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, które będzie mógł określać minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia (…). Kasa rejestrująca w postaci oprogramowania ma być aplikacją możliwą do zainstalowania na dowolnym urządzeniu łączącym się z internetem. Sprzedawca będący użytkownikiem takiej kasy nie będzie musiał używać „typowej” kasy rejestrującej – wystarczający byłby tablet lub komputer i drukarka. Na komputerze będzie instalowane oprogramowanie, dzięki któremu paragon byłby przesyłany „online” do Szefa KAS.”.

Projekt ww. rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania został przygotowany w oparciu o art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, który wskazuje, że Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia grupy podatników lub rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Jak wynika z przygotowanego projektu rozporządzenia kasy wirtualne będą mogły być stosowane wyłącznie przez podatników, którzy świadczą następujące usługi:

 1. przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);
 2. wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);
 3. związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);
 4. transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);
 5. transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);
 6. transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);
 7. transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);
 8. transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);
 9. transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);
 10. transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU50.10.12.0);
 11. transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);
 12. transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);
 13. pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);\
 14. transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);
 15. transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0).

Ministerstwo Finansów wskazuje, że wprowadzenie możliwości stosowania kas wirtualnych dla podatników świadczących usługi transportowych, w tym przewozu osób taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, ma na celu ułatwienie dokonywania rozliczeń oraz zmniejszenie kosztów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów ma całkowitą rację. Jednak spodziewano się, że kasy wirtualne będą mogli posiadać podatnicy, których specyfika działalności gospodarczej uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z kas tradycyjnych. Można było się spodziewać, że choćby lekarze, czy też osoby prowadzące sprzedaż obwoźną i obnośną będą mogli używać kas wirtualnych. Okazuje się, że kasy wirtualne będą zarezerwowane dla bardzo wąskiego grona podatników.

Zamiast ułatwiać Ministerstwo już na samym początku ogranicza wprowadzane możliwości. Należy również przypomnieć, że w projekcie z dnia 22 listopada 2019 r. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania Ministerstwo Finansów przewidywało ograniczenie wobec podatników, którzy mogliby stosować kasy wirtualne. Mianowicie ich sprzedaż bez podatku w jednym z dwóch poprzednich latach podatkowych nie mogłaby przekroczyć równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za chwilę okaże się, że poza taksówkarzami i tak nikt nie będzie mógł kas wirtualnych użytkować. A takie były szumne zapowiedzi …

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia. Na razie jednak czekamy na rozporządzenie w sprawie kas wirtualnych.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.