Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kasy wirtualne tylko z certyfikatem legalności
29 listopada 2019
Ministerstwo Finansów, po fali krytyki jaka spadła na pierwotny projekt rozporządzenia w sprawie tzw. kas wirtualnych, przygotowało w dniu 22 listopada 2019 r. kolejny poprawiony projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Uchwalona w dniu 15 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675) wprowadziła do ustawy o VAT art. 111b ust. 1 stanowiący, iż: ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1, w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ww. ustaw wskazało, że: ewidencja sprzedaży, w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności, może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, które będzie mógł określać minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia (…). Kasa rejestrująca w postaci oprogramowania ma być aplikacją możliwą do zainstalowania na dowolnym urządzeniu łączącym się z internetem. Sprzedawca będący użytkownikiem takiej kasy nie będzie musiał używać „typowej” kasy rejestrującej – wystarczający byłby tablet lub komputer i drukarka. Na komputerze będzie instalowane oprogramowanie, dzięki któremu paragon byłby przesyłany „online” do Szefa KAS.”.

Jednakże pierwotna wersja projektu rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania zakładała, że tzw. kasy wirtualne instalowane na komputerze czy smartfonie nie będą musiały uzyskiwać żadnych certyfikatów (homologacji) prawidłowości funkcjonowania, jakie muszą posiadać tradycyjne kasy fiskalne (w tym kasy online).

Ponadto zwracano uwagę, że obowiązkowe drukowanie paragonów z kas wirtualnych będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione (np. przy przewozie osób taksówkami), co spowoduje, że kasy takie mogą nie być stosowane.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt z dnia 22 listopada 2019 r. zawiera rozwiązania pozwalające na wydawanie w formie elektronicznej paragonów fiskalnych za zgodą nabywcy, w sposób z nim uzgodniony. Oczywiście będzie również możliwość wydawania paragonów papierowych (tradycyjnych).

Kasy wirtualne mają posiadać zdolność integracji z terminalem płatniczym, w celu przyjmowania elektronicznych płatności. Kasy wirtualne mają być również certyfikowane przez Główny Urząd Miar.

Projekt przewiduje również, że kasy fiskalne mające postać oprogramowania będą mogły być używane przez podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości w złotych 10 milionów euro.

Kasy wirtualnie nie mają być obowiązkowe, lecz mają stanowić alternatywę dla obecnie funkcjonujących kas tradycyjnych i skierowane będą zapewne do mniejszych i bardziej mobilnych podatników. Kasy te będą miały obowiązek zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne  lub na żądanie przesyłanie  danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas. Będą to więc kasy online w formie aplikacji mobilnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Uwzględniając jednak fakt, że kasy wirtualne będą wymagały homologacji Głównego Urzędu Miar należy się spodziewać, że pierwsze ich postaci znajdą się w sprzedaży w połowie 2020 r.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.