Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kiedy alkohol może być kosztem podatkowym?
22 maja 2022
Od wielu lat trwają dyskusje między podatnikami a organami podatkowymi w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych wydatków typu napoje alkoholowe. Jest to ten typ kosztu, który pojawia się w przypadku imprez integracyjnych, ale również spotkań z kontrahentami. Może być również potrzebny jako składnik potraw dla firm zajmujących się prezentacją sprzętów kuchennych.

Biorąc pod uwagę art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Według słownika PWN słowo „reprezentacja” należy kojarzyć z wystawnością okazałością, wytwornością. Wymienienie w przepisach podatkowych, jako przykładowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację, wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów, nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. 

Aby zapewnić jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego, Minister Finansów przedstawił w interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r. (nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) zakres możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów. Przykładowe koszty reprezentacji tj. usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych mogą zostać włączone do kosztów uzyskania przychodów w zależności od okoliczności poniesienia tych kosztów. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11) w składzie siedmiu sędziów stanowi podstawę do rozpatrywania wydatków na usługi gastronomiczne, żywność oraz napoje, w tym alkoholowe jako koszt uzyskania przychodu. Według NSA w każdym przypadku konieczne jest właściwe zakwalifikowanie wydatku pod względem przesłanek jego poniesienia.

W przypadku firm, które zajmują się organizacją spotkań integracyjnych, na których serwowany jest alkohol czy też stanowi on składnik prezentowanych potraw w przypadku sprzedaży sprzętów AGD, jeśli przygotowywanie imprez okolicznościowych czy sprzedaż sprzętu kuchennego jest przedmiotem prowadzonej działalności, wówczas zakup alkoholu jest kosztem firmowym, ponieważ przekłada się w sposób bezpośredni na uzyskanie przychodu. Zakup alkoholu nie jest dokonywany wówczas w celu stworzenia, wykreowania wizerunku firmy, a służy wyłącznie wykonywaniu usług wchodzących w zakres prowadzonej działalności. Podobnie będzie w przypadku wydatków poniesionych w celu zaprezentowania wyrobów firmy kontrahentom (napoi alkoholowych), będących przedmiotem produkcji prowadzonej przez firmę, które będą wydane klientom do degustacji i można je uznać za koszt uzyskania przychodu jako wydatki na reklamę. Degustacja ma na celu zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.