Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka:
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?

Szkolenie ma na celu zidentyfikowanie ryzyka dla nadleśnictw wynikających ze złożonych JPK od października 2020 roku. Nowelizacja ustawy o KAS wprowadza rozszerzone uprawnienia organów podatkowych, celem jest jeszcze większe uszczelnienie systemu podatkowego, szczególnie po obciążającej budżet pandemii.

Omówione zostaną potencjalne dane z JPK, które prezentują nadleśnictwa z punktu widzenia zastosowania ich do analiz prowadzonych przez organy podatkowe przy realizowanych od 2021 roku kontrolach.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Małgorzata Rzeszutek

  dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

18 maja 2021

29 czerwca 2021

21 lipca 2021

26 sierpnia 2021

22 września 2021

19 października 2021

18 listopada 2021

16 grudnia 2021

Harmonogram:

08.30 - logowanie uczestników

09.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wskazanie jakie oznaczenia są szczególnie istotne dla organu w kontekście złożonych nowych plików JPK.

2. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK w zakresie VAT:


a) podatku VAT z punktu widzenia opodatkowania prezentów, darowizn oraz świadczenia usług na cele osobiste,
b) weryfikacja stosowania MPP przez określone branże w kontekście sankcji za brak umieszczenia sformułowania na fakturze i braku płatności z użyciem MPP,
c) weryfikacja prawidłowości stosowania procedury marża przez nadleśnictwa przy organizacji polowań oraz opodatkowanie zaliczek z zastosowaniem VAT marża,
d) sprzedaż pojazdów przez nadleśnictwa a zastosowana stawka VAT i podstawa opodatkowania,
e) usługi niematerialne świadczone przez nadleśnictwa w tym szkolenia oznaczone GTU 12 a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT i właściwa stawka VAT,
f) usługi transportowe w kontekście stosowania stawki 0% do dostawy drewna
g) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT i jej prawidłowe wystawianie w kontekście nowych objaśnień MF i sankcji dla sprzedawcy,
h) zastosowana stawka przy sprzedaży nieruchomości przez nadleśnictwa w kontekście GTU 10,
i) prawidłowe odliczanie VAT przez nadleśnictwa w ewidencji zakupu a oznaczenia wskazane przez sprzedawców,
j) odliczenie VAT z właściwie wystawionego paragonu,
k) zakup paliwa i odliczenie VAT przez nadleśnictwo w kontekście oznaczenia GTU 02 przez sprzedawcę,
l) weryfikacja stosowanej proporcji i jej korekty rocznej oznaczonej symbolem WEW przez nadleśnictwo,
ł) sprzedaż usług transportowo-warsztatowych przez nadleśnictwo i zastosowanie GTU 13,
m) organizacja działań promocyjnych przez nadleśnictwa a obowiązek wykazania podatku należnego w nowym JPK,
n) uczestnictwo pracowników nadleśnictw w konferencjach „ on-line” a wykazanie importu usług w JPK.

3. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK w zakresie PIT i CIT:

a) podatku PIT z punktu widzenia nieodpłatnych świadczeń takich jak prezenty czy świadczenia usług na cele osobiste  w kontekście oznaczenia WEW,
b) ujęcie w kosztach podatkowych usług niematerialnych zakupionych i zaprezentowanych przez sprzedawców z symbolem GTU 12,
c) oznaczenie symbolem TP i jego weryfikacja w kontekście dokumentacji cen transferowych przez nadleśnictwa jako podmioty powiązane,
d) zakup objęty obowiązkiem MPP a ujęcie w kosztach podatkowych,
e) zakup pojazdów oznaczonych u sprzedawców symbolem GTU 07 a zastosowana stawka amortyzacji,
f) usługi niematerialne również nabywane przez nadleśnictwa od Facebook, Google a weryfikacja płatności podatku „ u zródła”,
g) prezentacja przez nadleśnictwo zakupów związanych ze sprzedażą z zastosowaniem procedury VAT marża,
i) zakup leków i szczepionek oznakowanych GTU 09 u sprzedawców dla pracowników nadleśnictw  a ujęcie w kosztach podatkowych i rozliczenie PIT.

4. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK w zakresie akcyzy i PCC:

a) sprzedawane pojazdy oznaczone GTU 07 a opodatkowanie akcyzą,
b) sprzedaż nieruchomości przez nadleśnictwo z oznaczeniem GTU 10 a weryfikacja płatności PCC.

5. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT:

a) autokorekta JPK VAT,
b) korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego,
c) zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej  Tarczy Antykryzysowej,
d) odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.