Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Koronawirus – projekt zmiany stawki VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia
13 marca 2020
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 11.03.2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i podejmowanymi działaniami mającymi na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350) zawiera rozwiązanie o doraźnym charakterze.

W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. stawkę podatku VAT obniżoną do wysokości 0% stosować się będzie do nieodpłatnej dostawy towarów, której przedmiotem są:

1) wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych;

2) szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna, produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne;

3) produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące, specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w wodzie, powietrzu i glebie;

4) środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Towary te mogą być przekazane nieodpłatnie z obniżoną do 0% stawką podatku tylko wówczas, gdy przekazanie to będzie następowało na rzec:

  1. Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych;
  2. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów w sytuacji zagrożenia zdrowia a nawet życia ludzi, podmioty gospodarcze angażują się w akcję darowizn towarów dla podmiotów publicznych, których zadaniem jest utrzymanie rezerw towarów gromadzonych na wypadek zagrożenia m.in. bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej.

W celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom, stawka w wysokości 0% będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a Agencją Rezerw Materiałowych albo Centralną Bazą Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, z której to umowy będzie jednoznacznie wynikać, że dostarczone towary będą wykorzystane do zadań ww. podmiotów związanych ze zwalczaniem zagrożeń spowodowanych koronawirusem.

Jednocześnie projektowane rozporządzenie przewiduje możliwość stosowania obniżonej do 0% stawki podatku VAT dla darowizn ww. towarów, które to darowizny miały miejsce przed wejściem w życie przedmiotowych regulacji, począwszy od 1 lutego 2020 r. Data możliwości stosowania preferencji jest związana z datą pierwszych ostrzeżeń o możliwości pojawienia się wirusa SARS CoV-2 na terytorium Polski.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.