Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Koszty studiów MBA w działalności gospodarczej
12 czerwca 2022
Przedsiębiorcy w coraz większym zakresie stawiają na rozwój i edukację nie tylko kadry pracowników, ale również swój jako reprezentantów i właścicieli firm. Kadra zarządcza w spółkach to z założenia menadżerowie o odpowiednich kwalifikacjach, to samo powinno więc dotyczyć osób samodzielnie prowadzących działalności gospodarcze.

Wydatki na kształcenie na studiach podyplomowych nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 Ustawy o PIT, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie, czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy, kwalifikacji i innych korzyści, które są potrzebne lub pożądane w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością. Właściciele firm głównie poszerzają wiedzę, aby pozyskać dodatkowe kompetencje menedżerskie obejmujące m.in. umiejętności prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania czy kontrolowania i oceny.

Wydatki poniesione przez podatnika na uczestnictwo w studiach MBA, w tym inne wydatki związane ze studiami, takie jak koszty transportu do miejsca odbywania zajęć, koszty noclegów i koszty pomocy naukowych dokumentowane fakturami lub odpowiednimi rachunkami będą stanowić koszty uzyskania przychodu. Wydatki te stanowić będą pośrednie koszty uzyskania przychodu i staną się kosztem uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Jeżeli koszty te będą dotyczyć okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie będzie możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku powinny zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Studia MBA, w których właściciel firmy jako podatnik uczestniczy, powinny ściśle korespondować z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnictwo w tym programie umożliwi wówczas pogłębienie, usystematyzowanie, aktualizację i rozszerzenie zawodowych kompetencji i kwalifikacji. Podczas studiów podatnik może zapoznać się z najnowszymi metodami i narzędziami z zakresu ekonomii, zarządzania, a także finansów i rachunkowości, które będzie mógł wykorzystać we współpracy z innymi przedsiębiorstwami. A tym samym skuteczniej konkurować o klientów świadcząc usługi najwyższej jakości. To z kolei powinno przełożyć się na wynagrodzenie adekwatne do świadczonych usług, a w konsekwencji na wzrost przychodów.

Potwierdzenie ujęcia wydatku na MBA w kosztach podatkowych wskazują interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe, np..: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 czerwca 2019 r., 0114- KDIP3-1.4011.278.2019.1.AC, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2018 r., 0114-KDIP3-1.4011.331.2018.2.AM, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 września 2016 r., IPPB1/4511-854/16-3/AM.

Istotne jest również czy wydatki na studia podyplomowe MBA zostały poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej czy już w trakcie jej prowadzenia. Tylko wydatki, które zostaną poniesione po rozpoczęciu działalności gospodarczej - jeśli kierunek studiów podyplomowych jest ściśle związany z zakresem wykonywanej przez podatnika działalności - mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.