Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prosta spółka akcyjna
Nowa spółka kapitałowa w polskim kodeksie spółek handlowych. Prosta spółka akcyjna

Rok 2021 zapisze się w polskiej rzeczywistości prawnej jako rok istotnych zmian w polskim Kodeksie Spółek Handlowych. W życie wejdą bowiem przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego nową spółkę kapitałową - prostą spółkę akcyjną, która ma być odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców w zakresie stworzenia przyjaznej przedsiębiorcom i inwestorom formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną omówione kluczowe kwestie związane z nową formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Frankiewicz

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo oraz Filologia Angielska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Pekińskiej, gdzie w ramach stypendium konfucjańskiego przez pół roku poznawał język i literaturę chińską. Posiada niemal 6-letnie praktykę w bieżącej obsłudze średnich i dużych przedsiębiorców, którą zdobył w jednej z największych firm doradczych na Dolnym Śląsku. Specjalista prawa pracy, który praktyczne doświadczenie nabył realizując projekty dla średnich i dużych przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym) z branży automotive, spożywczej i usługowej. Na bieżąco wspiera działy HR, a niezależnie reprezentuje pracodawców w trakcie sporów sądowych z pracownikami. Łączy kompetencje w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa umów handlowych. Realizuje projekty związane z prawidłowym funkcjonowaniem u przedsiębiorców zasad przetwarzania danych osobowych (w tym RODO). Miłośnik aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury, zwłaszcza w górach.

+ czytaj więcej

26 kwietnia 2021

19 maja 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prosta spółka akcyjna - informacje wprowadzające:

a. Czym jest prosta spółka akcyjna i jakie są cechy wyróżniające prosta spółkę akcyjną.
b. Prosta spółka akcyjna a inne spółki handlowe.
c. Komu dedykowana jest prosta spółka akcyjna.

2. Powstanie prostej spółki akcyjnej:

a. Procedura.
b. Wymogi stawiane spółce.
c. Zgłoszenie spółki do rejestru.
d. Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.

3. Ustrój majątkowy prostej spółki akcyjnej:

a. Charakter wkładu i jego podstawowe założenia.
b. Wycena wkładów.
c. Sposób ustalania liczby akcji przypadających akcjonariuszowi.

4. Kapitał akcyjny - charakter oraz różnice pomiędzy kapitałem akcyjnym, a kapitałem zakładowym pozostałych spółek kapitałowych.

5. Akcjonariusze:

a. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.
b. Uprawnienia indywidualne.
c. Wyłączenie akcjonariusza.
d. Ustąpienie akcjonariusza ze spółki.

6. Akcje w prostej spółce akcyjnej:

a. Konstrukcja akcji.
b. Akcja niema.
c. Rozporządzanie akcjami.

7. Struktura prostej spółki akcyjnej:

a. Model dualistyczny a model monistyczny.
b. Unormowania dla członków organów prostej spółki akcyjnej.
c. Wygaśnięcie mandatu członka organu.
d. Możliwość wyboru różnych struktur organizacyjnych zarządzania prostą spółką akcyjną i ich konsekwencje.

8. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów prostej spółki akcyjnej:

a. Różnica odpowiedzialności członków organów prostej spółki akcyjnej w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych.
b. Podstawy uwolnienia się członka organu od odpowiedzialności względem spółki.

9. Ochrona wierzycieli prostej spółki akcyjnej:

a. Ograniczenia możliwości wypłat z kapitału akcyjnego.
b. Osobista odpowiedzialność członków zarządu i dyrektorów za zobowiązania spółki w przypadku jej niewypłacalności.

10. Uproszczona procedura likwidacji prostej spółki akcyjnej.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.