Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatek od nieruchomości, PIT, CIT
Obrót i wynajem nieruchomości na gruncie PIT/CIT, VAT oraz PCC

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad opodatkowania transakcji związanych z rynkiem nieruchomości.

Najem nieruchomości jest w ostatnim czasie jedna z najczęściej podejmowanych form dodatkowego zarobkowania zarówno w zakresie prywatnym, jak i prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście dla wielu podmiotów jest to główny przedmiot prowadzonej działalności. Nieodłącznym elementem tego typu działalności są również transakcje związane z nabywanie i zbywanie nieruchomości.

Z uwagi na znaczny wpływ innych gałęzi prawa na zasady opodatkowania operacji gospodarczych nieodłącznym ich elementem są liczne wątpliwości, a co za tym idzie znaczne ryzyko w zakresie zasad ich opodatkowania na gruncie wielu obszarów prawa podatkowego, w tym w szczególności podatku VAT, ale również podatku dochodowego czy PCC.

Podczas naszego spotkania postaramy się nie tylko przybliżyć ogólne zasady opodatkowania, ale przede wszystkim omówić najistotniejsze niejasności występujące w zakresie opodatkowania rynku nieruchomości.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący:
Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

2 marca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

24 maja 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Najem i dzierżawa nieruchomości w podatku VAT i PIT:

1. Stawki VAT właściwe dla usług najmu:

 • Najem lokali mieszkalnych - warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać ze zwolnienia.
 • Najem na cele pracownicze?
 • Najem krótkoterminowy - stawka 8% VAT?

2. Moment powstania obowiązku podatkowego VAT?
3. Świadczenia kompleksowe - najem i media - jaką stawkę VAT należy zastosować?
4. Kasa fiskalna - zwolnienia wynikające z rozporządzenia na 2022 rok.
5. Refakturowanie mediów - moment powstania obowiązku w VAT i moment powstania przychodu?
6. Możliwe formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • Ryczałt od przychodów ewiedencjonowanych.
 • Zasady ogólne i podatek liniowy.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.

7. Amortyzacja nieruchomości przeznaczonych na wynajem na gruncie PIT i CIT.
8. Najem prywatny, a najem w ramach działalności gospodarczej.

II. Transakcje związane z nieruchomościami, a działalność gospodarcza:

1. Częstotliwość transakcji i stopień zorganizowania, jako przesłanki do uznania obrotu nieruchomościami za działalność gospodarczą.
2. Ile nieruchomości można wynajmować w ramach najmu prywatnego?
3. Obrót działkami - kiedy może zostać uznany za działalność gospodarczą?

III. Dostawa nieruchomości - zasady opodatkowania VAT:

1. Moment powstania obowiązku podatkowego.
2. Grunt niezabudowany, a zabudowany na gruncie VAT.
3. Kiedy sprzedaż gruntu niezabudowanego jest zwolniona z VAT?
4. Pierwsze zasiedlenie - aktualna definicja i jej wpływ na stawkę VAT.
5. Sprzedaż wyposażenia nieruchomości, a właściwa stawka VAT?
6. Cesje umów nieruchomościowych, a opodatkowanie VAT.
7. Kiedy nieruchomość może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

IV. Dostawa nieruchomości - zasady opodatkowania podatkiem dochodowym:

1. Moment powstania przychodu na gruncie PIT i CIT.
2. Ulga mieszkaniowa - zasady stosowania:

 • Kilka mieszkań.
 • Mieszkanie zakupione na wynajem.
 • Umowa deweloperska, a moment poniesienia wydatku.
 • Jakie wydatki można rozliczyć w ramach ulgi.

3. Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości.
4. Podział nieruchomości, zniesienie współwłasności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego itp., a wpływ na opodatkowanie podatkiem dochodowym.
5. Cesja praw do umowy deweloperskiej i innych umów przedwstępnych, a skutki na gruncie podatku dochodowego.

V. Dostawa nieruchomości na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych:

1. Jakie transakcje nieruchomościowe podlegają PCC?
2. Kiedy transakcje nieruchomościowe są zwolnione z PCC?
3. Moment powstania obowiązku i podstawa opodatkowania.

VI. „Spółki nieruchomościowe” na gruncie podatku dochodowego.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].