Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ostatni moment na zakup kasy fiskalnej (nie online) z ulgą
12 kwietnia 2019
Od 1 czerwca 2019 r. podatnicy świadczący niżej wymienione usługi, co do zasady, będą zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Czynnościami tymi są usługi:

  • transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) – poz. 17 załącznika załącznika rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454 oraz z 2018 r. poz. 635).
  • związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) – poz. 30 załącznika rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454 oraz z 2018 r. poz. 635).
  • w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich - poz. 48 załącznika rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454 oraz z 2018 r. poz. 635).

Zgodnie bowiem z treścią § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018, poz. 2519): w przypadku podatników, którzy:

1)         nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz

2)         nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 czerwca 2019 r.

Podatnicy, którzy świadczyli w ubiegłym roku lub świadczą w tym roku ww. usługi są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania ww. czynności do końca maja 2019 r.

Jeżeli nie korzystają oni z innych zwolnień wynikających z rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących będą zobowiązani do ewidencjonowania ww. czynności od 1 czerwca 2019 r. Muszą więc nabyć kasę rejestrującą.

Chociaż do końca maja zostało półtora miesiąca należy zastanowić się, czy nie warto kasy rejestrującej kupić jeszcze w kwietniu 2019 r. Czy warto się spieszyć z takim zakupem?

Od 1 maja zmieniają się regulacje ustawy o VAT. W świetle znowelizowanego od dnia 1 maja 2019 r. art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy będą mieli prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem uzyskania od 1 maja 2019 r. zwrotu kwoty 700 zł z urzędu skarbowego jest jednak nabycie wyłącznie kasy online. Kasy online nie tylko jest droższa, ale i wymaga stałego podłączenia jej do internetu. Nie będzie „ulgi” na zakup innych kas rejestrujących.

Dlatego też podatnicy powinni zastanowić się, czy nie dokonać zakupu kasy rejestrującej jeszcze przed 1 maja 2019 r. Co uzyskają dzięki temu?

Po pierwsze będą mogli kupić kasę taniej, gdyż kasy z papierowym zapisem kopii, jak i kasy z elektronicznym zapisem kopii są tańsze niż kasy online.

Po drugie nie będą musieli instalować internetu do nabywanej kasy rejestrującej, gdyż tylko kasa online wymaga do jej obsługi dostępu do sieci.

Po trzecie będą poddani mniejszemu nadzorowi ze strony organów podatkowych, które będą stale (zdalnie) weryfikować ewidencjonowanie czynności na kasie online.

Po czwarte zakup tańszej kasy rejestrującej z papierowym albo z elektronicznym zapisem kopii od 1 maja 2019 r. nie będzie korzystał z możliwości zwrotu 700 zł z urzędu skarbowego.

Powyższe argumenty powinny skłonić nieprzekonanych do zakupu pierwszej kasy fiskalnej jeszcze w kwietniu 2019 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.