Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: PIT
PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19)

Początek roku przyniósł podatnikom PIT wiele zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. zmiana zasad poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników,  zmiany w uldze na młodych). Jednocześnie w trakcie 2020 roku w związku z przeciwdziałaniem negatywnych konsekwencji związanych z pandemią COVID-19 ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie kolejnych zmian np.: zwiększenie limitu zwolnień podatkowych oraz wprowadzenie nowych, wydłużenie terminu na sporządzenie rocznego zeznania podatkowego, możliwości odliczenia darowizn na rzecz podmiotów zajmujących się walką z COVID-19. Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno tych, które zostały wprowadzone z początkiem roku jak i w trakcie tego roku - związanych z COVID-19.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

8 października 2020

19 października 2020

4 listopada 2020

16 listopada 2020

4 grudnia 2020

16 grudnia 2020

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w PIT wynikające ze specustawy z 31 marca 2020 r. dotyczące m.in.:

 1. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
 2. nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z ZFŚS) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu;
 3. możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
 4. wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów);
 5. przedłużony termin zapłaty podatku od przychodów z budynków;
 6. możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
 7. jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 8. czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
 9. przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR.

2. Inne zmiany związane z COVID-19 min. wydłużony termin na sporządzenie deklaracji PIT oraz termin zapłaty podatku z niego wynikającego.

3. Planowane inne zmiany w podatku CIT związane z COVID-19 (m.in. ceny transferowe).

4. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy – opodatkowanie.

5. Danina solidarnościowa w 2020 r.

6. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2019 i w roku 2020 r.

7. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020 r.

8. Ulga na złe długi oraz płatności na rachunek spoza białej listy i poza mechanizmem podzielonej płatności.

9. Mikrorachunek w rozliczaniu należności publicznoprawnych od 2020 r.

10. Przychody ze stosunku pracy, przychody związane z PPK.

11. Pytania uczestników.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.