Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
Prowadzący:
Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

14 grudnia 2021

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe możliwości dla podatników planujących inwestycje:
 • utworzenie funduszu inwestycyjnego w ciężar kosztów podatkowych (możliwość dla ograniczonej grupy podatników, limit odpisu, maksymalny czas na wydatki, sankcje za niespełnienie warunków);
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w związku z COVID.
2. Omówienie pozostałych zmian wprowadzonych od 2021 r.:
 • ograniczenie możliwości stosowania obniżonych stawek amortyzacji podatkowej oraz stawek indywidualnych;
 • zwiększenie limitu przychodów podatkowych uprawniających do stosowania stawki 9%;
 • możliwość odliczania darowizn w ciągu roku podatkowego i niezależnie od limitu dochodu (na cele walki z COVID i na sprzęty komputerowe dla oświaty);
 • certyfikaty rezydencji w czasie pandemii.
3. Moment powstania przychodów i moment poniesienia kosztów podatkowych:
 • przychody należne i przychody kasowe;
 • zaliczki a zapłata z góry;
 • moment dokonania korekty przychodów;
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych;
 • koszty bezpośrednie a pośrednie - moment rozliczenia, ujęcie międzyokresowe, korekty.
4. Świadczenia dla pracowników (koszty podatkowe oraz zwolnienia od podatku PIT):
 • praca zdalna oraz świadczenia związane z pandemią;
 • posiłki dla pracowników, osób współpracujących i pracowników tymczasowych;
 • opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin;
 • świadczenia okolicznościowe.
5. Dotacje, dofinansowania i subwencje - ich wpływ na przychody i koszty podatkowe.
 
6. Pozostałe rozliczenia podatkowe:
 • ulga na złe długi - zasady stosowania przez wierzyciela i dłużnika przy zaliczkach i w rozliczeniu rocznym - nowe interpretacje i orzecznictwo sądowe;
 • wydatki na kontrahentów (prezenty, spotkania biznesowe,imprezy okolicznościowe, konferencje itp.)
 • wyłączenia z kosztów podatkowych płatności gotówkowych, m.in.:
  • zaliczenie wydatku do kosztu i późniejsza zapłata,
  • pojedyncza transakcja a umowy zawarte na czas nieokreślony;
 • rozliczanie w kosztach odszkodowań i kar umownych związanych z COVID;
 • informacje o istotnym orzecznictwie sądowym, objaśnieniach i interpretacjach podatkowych.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.