Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT
Podatek VAT - praktyczne zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić na szkolenie, które dotyczy różnych praktycznych i aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT.

W szczególności skupimy się na tematyce, która często budzi Państwa wątpliwości.

Omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczaniem podatku należnego, w szczególności dotyczące:

 • opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
 • opodatkowania zaliczek,
 • refakturowania,
 • korygowania VAT,
 • zastosowania kursu waluty dla potrzeb podatku VAT.

Poruszymy również interesujące zagadnienia dotyczące odliczenia VAT naliczonego, a w szczególności:

 • błędów na fakturach powodujących brak prawa do odliczenia podatku VAT,
 • faktur otrzymanych od podatnika nie zarejestrowanego jako VAT czynny,
 • odliczenia VAT przy zakupie paliwa przy użyciu kart paliwowych,
 • momentu powstania prawa do odliczenia podatku VAT.
Prowadzący:
Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 - 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 - 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

29 września 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

3 listopada 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. RÓŻNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT NALICZONEGO:

1. Błędy na fakturach zakupowych a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

a) czy można odliczyć VAT w przypadku błędnych danych nabywcy?

b) czy można odliczyć VAT w przypadku błędnej nazwy towaru lub usługi?

c) czy można odliczyć VAT w przypadku błędnych kwot?

d) czy można odliczyć VAT w przypadku błędnej stawki VAT?

e) jakie inne błędy uniemożliwiają odliczenie VAT z faktury?

2. Kiedy można odliczyć VAT przy zakupie od podatnika nieposiadającego statusu VAT czynnego?

3. Kiedy można odliczyć VAT przy zakupie paliwa przy użyciu kart paliwowych?

4. Faktury z polskim podatkiem VAT otrzymane od zagranicznych kontrahentów - czy można odliczyć podatek VAT?

5. Odwrotne obciążenia (np. WNT, import usług) - czy brak faktury lub opóźnione otrzymanie faktury daje prawo do odliczenia podatku VAT?

6. Jaki jest moment odliczenia VAT z tytułu importu towarów a w przypadku otrzymania decyzji organów celno-skarbowych zwiększającej podatek VAT importowy?

7. Kiedy można odliczyć VAT z duplikatu faktury?

8. Data wpływu faktury do firmy - jaki jest moment korekty podatku naliczonego w przypadku:

a) faktury odbieranej osobiście przez pracowników w trakcie wyjazdów służbowych przekazywane do księgowości?

b) faktury odbieranej przez firmy zewnętrzne (firmy skanujące dokumenty, centra biurowe itp.)?

c) innych sytuacji wynikających ze specyfiki organizacyjnej firmy?

9. Czy można zachować prawo do odliczenia VAT w przypadku przechowywania elektronicznych kopii faktur otrzymanych w formie papierowej a prawo do odliczenia VAT?

10. Kiedy można odliczyć VAT od nabycia usług noclegowych?

11. Czy można odliczyć VAT w przypadku zakupów towarów i usług na rzecz pracowników?

II. PODATEK NALEŻNY - ciekawe zagadnienia:

1. Nieodpłatne przekazania towarów i śwaidczenia usług:

a) kiedy należy opodatkować nieodpłatne przekazania towarów i usług?

- nieodpłatne dostawy towarów a nieodpłatne świadczenie usług – zasadnicze różnice w sposobie opodatkowania,

- rezygnacja z odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,

- brak prawa do odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,

- towary, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu,

- usługi, których nieodpłatne świadczenie nie podlega opodatkowaniu,

b) nieodpłatne przekazania towarów po zmianach przepisów 2021/2022:

- zmiana limitu kwotowego prezentów o małej wartości,

- możliwość opodatkowania nieodpłatnych przekazań stawką VAT 0%,

c) nieodpłatne przekazania artykułów spożywczych zwolnione z VAT,

d) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i kontrahentów - najczęściej pojawiająca się problematyka:

- nabycie towarów i usług na rzecz pracowników i kontrahentów a prawo do odliczenia VAT,

- przekazanie towarów i usług na rzecz pracowników i kontrahentów a prawo do odliczenia VAT,

e) nieodpłatne świadczenia na cele dobroczynne a podatek VAT

2. Zaliczka a podatek VAT:

a) kiedy zaliczka nie podlega opodatkowaniu VAT?

b) moment otrzymania zaliczki to nie zawsze moment powstania obowiązku podatkowego VAT,

c) właściwe dokumentowanie zaliczki i jej rozliczenia,

3. Brak dokumentacji, z której wynika uzgodnienie warunków korekty a moment dokonania korekty podatku VAT po stronie sprzedawcy i nabywcy - transakcje krajowe:

a) co stanowi „dokumentację uzgodnieniową”?

b) faktura korygująca jako „dokumentacja uzgodnieniowa” - moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego,

4. Refakturowanie, obciążenie czy świadczenie kompleksowe? - jak dokumentować i opodatkować:

a) refakturowanie a obciążenie kosztami lub odszkodowania,

b) refakturowanie a koszty wliczone w cenę dostawy towarów lub wykonanie usług,

c) refakturowanie - moment powstania obowiązku podatkowego oraz stawka podatku VAT:

- rozliczenie VAT przy refakturowaniu „mediów”,

- refaktury dla kontrahentów zagranicznych,

- refakturowanie a obniżone stawki VAT oraz zwolnienia z VAT.

5. Stawka VAT 0% w eksporcie towarów - czy niezbędne są dokumenty celne?:

a) korzystne dla podatników orzecznictwo TSUE oraz krajowych sądów odnośnie stosowania stawki VAT 0%,

b) brak dokumentów celnych a stawka VAT 0% w eksporcie towarów - jakie dokumenty należy posiadać?

III. KURS WALUTOWY DLA POTRZEB PODATKU VAT:

1. Podatek należny - jaki kurs waluty dla:

a) faktury VAT w walucie obcej? - krajowe transakcje opodatkowane VAT,

b) faktury VAT w walucie obcej a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności? – jak przeliczyć wartość należności ogółem dla potrzeb MPP?

c) korekty podatku należnego? - faktury korygujące w walucie obcej z krajowym VAT,

d) transakcji WNT i importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń? - kurs waluty a obowiązek podatkowy,

e) korekty transakcji WNT i importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń?

2. Podatek naliczony:

a) czy można odliczyć VAT w przypadku faktury VAT w walucie obcej z błędnym kurs walutowym zastosowanym przez wystawcę?

b) jak dokonać korekty podatku naliczonego z faktury korygującej transakcje krajowe w walucie obcej?

IV. Sankcje VAT:

1. Sankcja VAT niezgodna z prawem unijnym:

a) kiedy organy podatkowe muszą nakładać dodatkowe zobowiązanie w podatku VAT (tzw. sankcja VAT),

b) sankcje VAT pomimo korekt pokontrolnych niezgodne z prawem unijnym - znaczenie orzeczenia TSUE,

c) podzielona płatność sposobem na uniknięcie sankcji w podatku VAT.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.