Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT w jednostkach sektora publicznego
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze zmianami w VAT jakie następują w 2021 r. oraz zwrócenie uwagi na aktualne zagadnienia, które mogą powodować problemy w rozliczaniu VAT i jego ewidencjonowaniu.

Najważniejsze i najbardziej skomplikowane ze zmian to przepisy dotyczące korygowania podatku należnego i naliczonego u sprzedawcy i u nabywcy. Nowe regulacje nie muszą być przez podatników stosowane, bowiem przewidziano możliwość stosowania „starych” przepisów do końca 2021 r.

W toku szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące zmian w zakresie kwoty, od której stosuje się mechanizm podzielonej płatności, zmian w terminach odliczenia VAT oraz możliwości odliczenia VAT od usług noclegowych. Istotne są również zaplanowane zmiany w strukturze JPK_VAT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania podmiotów publicznych.

Ponadto omówione zostaną bieżące zagadnienia związane ze specyfiką Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w tym aktualne orzecznictwo dot. dotacji, czy problemy ze stosowaniem oznaczeń w JPK_VAT dotyczących transakcji związanych z nieruchomościami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zrozumieć istotę nowych regulacji, przyczyni się do prawidłowego rozliczania VAT i właściwego prowadzenia ewidencji, a także uświadomi konieczność gromadzenia niezbędnej dokumentacji dla celów rozliczeń podatku.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej

14 czerwca 2021

21 lipca 2021

23 sierpnia 2021

6 września 2021

14 października 2021

16 listopada 2021

6 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zbliżające się zmiany w ewidencji JPK_VAT:

 • paragony z NIP w ewidencji VAT w 2021 r.
 • zmiany w stosowaniu symboli GTU, m.in. dotyczących części budowli i lokali, usług niematerialnych,
 • radykalne zmiany w stosowaniu oznaczeń MPP (mechanizm podzielonej płatności) oraz TP (podmioty powiązane),
 • oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów WEW,
 • przepisy przejściowe.

2. Zasady korygowania podatku VAT z uwzględnieniem Objaśnień podatkowych z kwietnia 2021 r.:

 • korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”:
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in minus”:
 • korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”.

3. Istotne zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 2021 r.:

 • od jakiej kwoty należy stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 2021 r.?
 • konsekwencje zmiany limitu dla celów oznaczania faktur, sankcji oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT,
 • zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

4. Zmiany w odliczaniu VAT od 2021 r.:

 • wydłużenie okresów odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT w 2021 r. na podstawie faktur wystawionych w 2020 r.
 • odliczanie VAT od usług noclegowych - warunki odliczenia i niejasne zasady,
 • odliczanie VAT za bilety za przewóz osób PKP i PKS.

5. Limity dla nieodpłatnie przekazywanych prezentów o małej wartości.

6. Kasy rejestrujące w 2021 r.:

 • czynności objęte od stycznia 2021 r. obowiązkowymi kasami online,
 • czynności objęte od lipca 2021 r. obowiązkowymi kasami online,
 • zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług wymienionych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • wprowadzenie e-paragonów.

7. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT:

 • określanie obowiązku podatkowego dla opłat za użytkowanie wieczyste za 2021 r.,
 • oznaczanie transakcji w JPK_VAT (kody GTU - transakcje dotyczące nieruchomości, kody procedur - oznaczenia TP, dokumenty wewnętrzne, korekty roczne i wieloletnie, itp.),
 • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencjach VAT,
 • określanie obowiązku podatkowego dla zaliczek, zadatków i przedpłat (w tym przekształconych z opłaconych wadiów).

8. Bieżące orzecznictwo NSA, m.in.:

 • wyroki NSA I FSK 74/18 oraz I FSK 412/18 - brak opodatkowania dotacji,
 • wyrok NSA w sprawie odliczania VAT od nekrologów i wiązanek pogrzebowych,
 • kontrowersje związane z opodatkowaniem zaliczek dotyczących najmu i dzierżawy.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.