Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki
Podatki dochodowe w biznesie od 2021 r.
- Podatek Estoński, zmiany w PIT, prosta spółka akcyjna, struktury hybrydowe
Zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie podatkowe. Nadchodzi prawna i podatkowa rewolucja dla mikro i małych podatników CIT. Ustawodawca wprowadza całkowite zwolnienie z płacenia podatku dochodowego dla firm, które przeznaczą zysk na inwestycje. Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce pojawia się tzw. podatek estoński, ale także zostaje zwiększony limit dla progu podatkowego w wysokości 9% oraz dla ryczałtu ewidencjonowanego. Ponadto wchodzą w życie zmiany dotyczące tzw. struktur hybrydowych. Od marca 2021 roku pojawi się zaś nowa kategoria spółki - prosta spółka akcyjna.
 
Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane podatkowe i praktyczne aspekty obowiązywania i stosowania nowych regulacji. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, członków zarządów, głównych księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, studentów i praktyków prawa podatkowego.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej

23 czerwca 2021

22 lipca 2021

14 września 2021

7 października 2021

21 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podatek Estoński:
 • Istota regulacji.
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.
 • Zakres podmiotowy - dla kogo? 
 • Podmioty przekształcone i nowo zawiązane.
 • Podmioty połączone i podzielone.
 • Zakres przedmiotowy - od czego?
 • Nakłady inwestycyjne.
 • Korekta cen transferowych.
 • Ukryte zyski.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Skala podatkowa w CIT od 2021 r. 
 • Domiar zobowiązania.
 • Obowiązki informacyjne i płatność podatku.
 • Okres obowiązywania preferencji.
 • Nowy, specjalny fundusz inwestycyjny w BGK.
2. Koszty podatkowe z tytułu zatrzymanych zysków na kapitale zapasowym/rezerwowym oraz wniesionych dopłat do spółki w latach 2020, 2021 i kolejnych:
 • Istota nadzwyczajnych KUP.
 • Zakres zastosowania.
 • Okres obowiązywania.
 • Wcześniejsza wypłata lub zwrot dopłat - skutki podatkowe.
3. Nowy zryczałtowany podatek w PIT:
 • Nowe zasady opodatkowania dywidendy, wypłaconych zysków.
 • Nowe szczególne stawki podatkowe.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.
4. Zmiany w ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej i KKS:
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • MDR.
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Nowa odpowiedzialność w KKS.
5. Prosta spółka akcyjna:
 • Zakres opodatkowania w CIT i PIT.
 • Skutki w VAT.
 • Skutki w PCC.
6. Struktury hybrydowe:
 • Zakres podmiotowy - wobec kogo nowe przepisy mają zastosowanie?
 • Zakres przedmiotowy zmiany zasad opodatkowania dochodów.
 • Wpływ nowej regulacji na UPO.
7. Inne zmiany podatkowe na 2021 r. 
 
8. Pytania i odpowiedzi Uczestników.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.