Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki
Podatkowe zamknięcie 2020 roku dla podmiotów medycznych

Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych podczas zamknięcia roku w podmiotach medycznych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m.in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczanie VAT oraz zmiany z tytułu COVID-19.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Małgorzata Rzeszutek

  dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

17 marca 2021

31 marca 2021

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w podmiocie medycznym:
 
1. Przychód podatkowy w CIT:
  a) należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w podmiocie medycznym,
  b) moment rozpoznania przychodu (wykonanie usługi, sprzedaż majątku, rozliczenia okresowe) w podmiocie medycznym,
  c) otrzymanie należności a powstanie przychodu - zaliczki, przedpłaty, 
  d) korekta przychodu - moment ujęcia,
  e) otrzymane darowizny i dotacje a ich rozliczenie w CIT z uwzględnieniem zmian z tyt. COVID-19.
2. Koszty uzyskania przychodu w podmiocie medycznym:
  a) wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu - omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w podmiocie medycznym,
  b) kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu,
  c) świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców - praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków w podmiocie medycznym,
  d) zwolnienia statutowe i ich wpływ na ujęcia kosztów.
3. Ulga na złe długi - zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian związanych z COVID-19.
4. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku CIT.
 
II. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku PIT:
 
1. Świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników - obowiązki podmiotu medycznego.
2. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie świadczeń pracowniczych.
 
III. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku VAT:
 
1. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku w podmiocie medycznym.
2. Należyta staranność a odliczenie VAT - wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur w podmiocie medycznym.
3. Nowy JPK_VAT - pierwsze wnioski z wysyłki plików i popełnione błędy przez podmioty medyczne.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.