Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 r.
- automatyczny zapis, wznowienie wpłat od kwietnia 2023 r., oraz nowelizacja ustawy z 2022 r.

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane z autozapisem do PPK 2023 r., oraz obowiązkiem wznowienia wpłat, a także zmiany ustawy o PPK, które weszły w życie od 4 czerwca 2022 r.

Prowadzący:
Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

9 lutego 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

17 lutego 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

24 lutego 2023

08.30 - 12.30

Zobacz >>

2 marca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

16 marca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

20 kwietnia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

18 maja 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

16 czerwca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w ustawie o PPK oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079):

1. Zmiany w zakresie uczestnictwa w PPK osób 55+.
2. Płatnik składek jako podmiot zatrudniający.
3. Modyfikacja terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej.
4. Zmiana terminu obowiązywania deklaracji o wpłacie dodatkowej uczestnika PPK.
5. Zmiany w zakresie terminu odprowadzania wpłat.
6. Procedura wypłaty transferowej- uproszczenie terminu.
7. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związane z PPK.

II. Ponowny zapis do PPK w 2023 r. oraz wznowienie wpłat od 1 kwietnia 2023 r.:

1. Kogo dotyczy autozapis?
2. Obowiązek informacyjny pracodawcy - do kiedy?
3. Od kiedy ruszają wpłaty?
4. Ponowne rezygnacje- kiedy mogą zostać złożone i jak długo będą obowiązywały?

III. Praktyczne przykłady: wpłaty, terminy, rezygnacja z PPK:

Omówienie przykładów budzących wątpliwości w praktyce.

IV. Obowiązki podmiotu zatrudniającego:

1. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:

a) wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom (checklista wraz z zakresem informacji).
b) gdzie i przez jaki okres należy przechowywać dokumentację z zakresu PPK?

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].