Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Przeciwdziałanie zatorom płatniczym
 29 czerwca 2020

Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązuję od 1 stycznia 2020 r., regulacje prawne zawarte w ustawie o zatorach płatniczych, mające na celu przeciwdziałanie problemowi opóźniania płatności w transakcjach handlowych. Omówione zostaną także wynikające z ustawy mechanizmy służące ochronie MŚP w relacjach z dużymi przedsiębiorcami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wstęp:
 1. Zatory płatnicze - skala problemu i uzasadnienie przyjętych rozwiązań legislacyjnych.
 1. Zmiany na gruncie prawa cywilnego:
 1. Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych.
 2. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 3. Okresy przedawnienia roszczeń po nowelizacji.
 4. Rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności.
 5. Uproszczona procedura zabezpieczająca dla roszczeń o wartości nie wyższej niż 75 tys. złotych- na czym polega i jak z niej skorzystać?
 1. Nowe obowiązki przedsiębiorców. Kary finansowe. Zmiany podatkowe:
 1. Obowiązek informowania wierzycieli (MŚP) o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.
 2. Obowiązek raportowania o należnościach i zobowiązaniach do Ministra Przedsiębiorczości – od kiedy obowiązuje i jaki jest jego zakres? Jakie będzie nieść za sobą konsekwencje?
 3. Nowe kompetencje UOKiK. Kary finansowe dla sprawców zatorów
 4. Ulga za złe długi w PIT i CIT:
 1. Skrócenie terminu korzystania z ulgi do 90 dni.
 2. Warunki korzystania z ulgi.
 3. Podstawy opodatkowania i korekty podatku.
 4. Przepisy przejściowe.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Podatki, VAT, Zatory płatnicze
Data szkolenia: 29 czerwca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Łódź, Holiday Inn Łódź, ul. Piotrkowska 229/231
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie jako prawnik od 9 lat obsługujący podmioty z branży IT oraz e-commerce, które wspomaga w projektach z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną danych osobowych, w tym w tworzeniu polityki bezpieczeństwa, prywatności oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Stale doradza i świadczy w tym zakresie swoje usługi na rzecz lidera internetowego rynku gastronomicznego w Polsce oraz lidera sprzedaży złota inwestycyjnego.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.