Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT
Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym
- opodatkowanie spółek komandytowych i Estoński CIT od stycznia 2021

Resort finansów pracuje nad projektami ustaw wprowadzających rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym. Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy CIT, która – zgodnie z projektem ustawy – ma włączyć do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Zgodnie z projektem ustawy, będzie to system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe). Estoński CIT to jednak nie jedyna nowelizacja, z którą podatnicy będą musieli się zmierzyć od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo pracuje nad projektem nowelizacji ustawy CIT, PIT i ustawy o podatku od przychodów ewidencjonowanych. Celem projektowanej noweli jest uszczelnienie systemu podatku CIT i PIT. Największe zmiany wiązać się będą z planowanym objęciem zakresem podmiotowym ustawy CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Rewolucyjne jest też wprowadzenie (na wybranych podatników podatku CIT) obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tzw. polityki podatkowej. Projekt przewiduje też zmiany w zakresie cen transferowych i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy dać Państwu możliwość zapoznania się ze zbliżającymi się z zmianami w podatku CIT w trakcie szkolenia pt. „Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym – opodatkowanie spółek komandytowych i Estoński CIT od stycznia 2021”.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Staniek

Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

+ czytaj więcej

16 listopada 2020

24 listopada 2020

11 grudnia 2020

15 stycznia 2021

18 lutego 2021

19 marca 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Moduł 1: REWOLUCJA W USTAWACH DOCHODOWYCH – OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH.

I. NOWELIZACJA USTAWY CIT:

1. Rozszerzenie zakresu podmiotowego CIT:

a. Spółka komandytowa podatnikiem CIT:

 • czy wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego?
 • zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej,
 • wypłaty zysków na rzecz komplementariusza,
 • wypłaty zysków na rzecz komandytariusza,
 • ustalenie wartości podatkowej aktywów przez spółkę komandytową
 • szczególne reguły dla zbywania OPiO w spółkach komandytowych, likwidacji, wystąpienia ze spółek komandytowych utworzonych przed 1 stycznia 2021 r.,
 • zmiany od 1 stycznia 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej b. kiedy spółki jawne będą podatnikami CIT?

2. Pozostałe zmiany:

a. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego dla stawki 9%,

b. dostosowanie krajowych regulacji do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI,

c. ograniczenie możliwości rozliczania strat przy restrukturyzacjach,

d. doprecyzowanie regulacji z art. 14a,

e. zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości,

f. zmiany w przepisach dot. limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego,

g. ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia,

h. przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych,

i. zmiany w cenach transferowych,

j. obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT,

k. kolejna zmiana ws. zwolnienia z podatku od przychodów z budynków.

II. NOWELIZAJCA USTAWY PIT I USTAWY O PODATKU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. Zmiany w CIT a zmiany w PIT.
2. Likwidacja ulgi abolicyjnej w PIT.
3. Złagodzenie warunków dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

a. większy limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

b. zmiana definicji wolnych zawodów.

4. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
5. Ryczałtu dla najmu a usługi związane z zakwaterowaniem.
6. Likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka.
7. Czasowe zwiększenie stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.
8. Pozostałe zagadnienia.

Moduł 2: ESTOŃSKI CIT

1. Geneza i założenia ogólne estońskiego CIT.
2. Podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:

a. obowiązkowa forma prawna,

b. ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,

c. wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,

d. limit przychodowy,

e. warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów,

f. zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników.

3. Kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych.
4. Przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania.
5. Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego.
6. Co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
7. Stawki podatkowe.
8. Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
9. Prawo do odliczenia podatku.
10. Alternatywna forma opodatkowania – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny.
11. Pozostałe zagadnienia

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.