Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
 
Obowiązki sprawozdawcze związane z raportowaniem schematów podatkowych funkcjonują w obrocie prawnym w Polsce już od prawie dwóch lat. Zostały one wprowadzone jako implementacja ustawodawstwa unijnego.
 
W ostatnich miesiącach nastąpiły zmiany przepisów, w tym modyfikacje formularzy do wysyłki schematów. Podmioty medyczne nie są wyłączone z tych obowiązków, dlatego również powinny przeanalizować, które z nowych zapisów ich dotyczą, a w konsekwencji podjąć odpowiednie działania w kierunku spełnienia określonych wymogów.
 
Szkolenie wskazuje obszary, na które podmioty medyczne z punktu widzenia swojej specyfiki powinny być szczególnie wyczulone.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
dr Małgorzata Rzeszutek

  dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

25 sierpnia 2021

20 września 2021

15 października 2021

17 listopada 2021

10 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co należy raportować przez podmioty medyczne?
 
1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
 • krajowy,
 • transgraniczny,
 • standaryzowany?
2. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w podmiotach medycznych:
 • wykaz czynności wyłączonych z raportowania,
 • wykaz czynności podlegających pod raportowanie.
3. Które schematy są objęte raportowaniem?
4. Powstanie obowiązku a moment raportowania.
5. Jakie są terminy na zgłoszenie schematu?
 
II. Rola jednostki w zakresie procesu raportowania. Kto jakie role pełni w podmiocie leczniczym w aspekcie raportowania?
 
1. Definicja pojęcia „Promotor”.
2. Definicja pojęcia „Korzystający”.
3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.
 
III. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w podmiocie medycznym?
 
1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
2. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
3. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
4. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? - narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Zasady raportowania przez Promotora.
6. Zasady raportowania przez Korzystającego.
7. Zasady raportowania przez Wspomagającego.
8. Jakie dane i informacje należy posiadać, aby wypełnić obowiązki raportowania.
9. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
10. Zasady wysyłki przez pełnomocników. Jakie obowiązki należy dopełnić?
 
IV. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w podmiocie medycznym. Co powinna zawierać?
 
1. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
2. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka, itp.?
 
V. Jakie zmiany i przesunięcia w schematach podatkowych wprowadziła ustawa COVID?

 

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.