Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Środki Trwałe, Branża budowlana i deweloperska
Środki trwałe w budowie
 
Budowa środków trwałych w procesie inwestycyjnym wymaga często ogromnego wysiłku związanego z pracami organizacyjnymi, rozliczeniowymi i w efekcie końcowym z właściwym ustaleniem wartości początkowej wybudowanych środków trwałych. Jej ustalenie jest uzależnione od prawidłowego prowadzenia budowy środka trwałego na każdym jej etapie i w każdej płaszczyźnie. W ustaleniu wartości początkowej wybudowanych środków trwałych, nazywanej kosztem wytworzenia, pomagają nam przepisy ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego. Niestety zapisy wspomnianych aktów prawnych nie wyczerpują całości zagadnienia, dlatego warto posiłkować się orzeczeniami sądów oraz interpretacjami organów podatkowych. Pomocny w tym zakresie okazuje się również Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe".
 
Celem szkolenia jest przedstawienie szerokiego zakresu merytorycznego budowy środków trwałych oraz wskazanie schematów kwalifikujących różnorodne wydatki do kosztów budowy środków trwałych. Czym się kierować kwalifikując wydatek do kosztów budowy? Od jakiego momentu należy uwzględniać poniesione wydatki i do jakiej daty można uznawać wydatki jako koszt wytworzenia środków trwałych? Dlaczego niektóre z nich, chociaż poniesione w okresie budowy, nie wpływają na wysokości wartości początkowej inwestycji?
 
Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości, działów inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych i  administracyjnych oraz wszystkich osób zajmujących się inwestycjami w jednostkach.
 
Prowadzący:
Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

30 marca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

26 maja 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja środków trwałych - w tym środków trwałych w budowie:
 • Środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Środki trwałe w świetle KŚT 2016.
 • Środki trwałe wg przepisów prawa podatkowego.
 • Środki trwałe wg zasad przyjętych przez jednostkę.
2. Elementy środków trwałych:
 • Części składowe, peryferyjne, dodatkowe.
 • Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej - wpływ na wartość początkową środka trwałego.
 • Podział środków trwałych i ich łączenie.
3. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych:
 • Remont środków trwałych.
 • Konserwacja środków trwałych.
 • Ulepszenie środków trwałych.
 • Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja).
 • Mierniki ulepszenia.
 • Ulepszenie w prawie podatkowym.
 • Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych środkach trwałych).
 • Wpływ kosztów remontu i ulepszenia na wartość początkową środka trwałego po raz pierwszy przyjmowanego do użytkowania.
4. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie:
 • Koszt wytworzenia - ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy ST.
 • Moment rozpoczęcia budowy.
 • Koszty bezpośrednio związane z budową - przykładowy katalog.
 • Koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych.
 • Koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu.
 • Koszty usług  podwykonawców zewnętrznych.
 • Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych.
 • Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego.
 • Koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych.
 • Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego.
 • Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych.
 • Koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy ST.
 • Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch).
 • Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe.
 • Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta.
 • Sankcje, kary umowne, odszkodowania.
 • Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne.
 • Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu.
5. Wdrożenie środka trwałego do użytkowania.
 
6. Środki trwałe ujawnione – sposoby ustalania ich wartości początkowej.
 
7. Środki trwałe zwrócone po kradzieży -  ustalanie wartości początkowej.
 
8. Nieruchomości inwestycyjne - inwestycje długoterminowe.
 
9. Zaniechanie inwestycji - likwidacja środka trwałego w budowie.
 
10. Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].