Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie barier podatkowych – art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług
5 września 2011

W ocenie PKPP Lewiatan w ustawie o podatku od towarów i usług, w szczególności w art. 19 tej ustawy zawarte są przepisy określające zbyt wiele momentów powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Wynikiem tego jest konieczność angażowania dodatkowych osób, które zajmują się wyłącznie sprawdzaniem poprawności określania powstania obowiązku podatkowego. Wielokrotnie zdarzają się błędy popełnianie u podatników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem PKPP Lewiatan wskazane byłoby wprowadzenie opcjonalnej możliwości stosowania jednej ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT po zawiadomieniu organu podatkowego. Oznaczałoby to, że w sytuacji braku zawiadomienia organu podatkowego podatnik rozpoznawałby moment powstania obowiązku podatkowego na zasadach obecnie istniejących (uwzględniających wielokrotne wyjątki).

W ocenie Ministerstwa Finansów propozycja wprowadzenia rozwiązania polegającego na wprowadzeniu opcjonalnej możliwości stosowania jednej ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług po zawiadomieniu organu podatkowego nie zasługuje na uwzględnienie. Istniejące w ustawie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego zostały zaprojektowane z uwagi na specyfikę poszczególnych branż. Zaznaczyć należy, że powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy skorelowane jest z prawem do odliczenia podatku u nabywcy. Zatem podatnik będący nabywcą musi mieć pewność, w którym momencie powstaje u niego prawo do odliczenia podatku. W przypadku wprowadzenia propozycji nabywca każdorazowo musiałby wiedzieć jaką formę rozliczeń w zakresie powstania obowiązku podatkowego wybrał jego kontrahent. Ponadto Ministerstwo Finansów wskazuje, że kwestie momentu powstania obowiązku podatkowego są obecnie analizowane i nie wyklucza się w tym zakresie przedstawienia propozycji zmian w najbliższym czasie.

Źródło: www.mf.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.