Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie barier podatkowych – art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług
22 sierpnia 2011

W ocenie PKPP Lewiatan obecna regulacja ustawy o VAT nakłada na podatników uciążliwy obowiązek prowadzenia ewidencji osób obdarowanych, jeśli jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia prezentu przekracza 10 zł.

W świetle art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług niepodlegają opodatkowaniu podatkiem VAT prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumiane jako przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W ocenie Ministerstwa Finansów propozycja wprowadzenia odwołania do wartości jednorazowej transakcji nie zasługuje na uwzględnienie. Art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się już obecnie do wartości jednorazowej transakcji (ceny jednostkowej towaru) i podatnik wręczający prezenty do określonej wartości (ceny jednostkowej) nie jest obowiązany prowadzić ewidencji osób obdarowanych. Ewidencję taką podatnik powinien prowadzić, jeżeli cena jednostkowa towaru, co do zasady, jest wyższa niż 10 zł, ale niższa niż limit określony w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wówczas prezenty dla jednej osoby do tego limitu nie podlegałyby opodatkowaniu, pod warunkiem prowadzenia ewidencji pozwalającej ustalić tożsamość tej obdarowanej osoby. Prowadzenie przez podatników ewidencji osób obdarowanych prezentami o małej wartości w świetle przepisów ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jest warunkiem wyłączenia z zakresu opodatkowania ww. podatkiem tych czynności tylko wówczas, gdy kwota jednostkowa prezentu przekracza 10 zł. Do podatnika należy zatem decyzja, czy chce skorzystać z ww. warunku przekazując prezenty o wartości przekraczającej 10 zł.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.