Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
System REX - zasady funkcjonowania eksportu w 2022 roku
16 stycznia 2022
Początek roku to dobry czas na rozpoczęcie ekspansji na nowe rynki, w tym pozaunijne, dla wielu polskich przedsiębiorców. Eksport towarów oprócz określenia właściwej stawki VAT związany jest z większą ilością formalności niż transakcje unijne. Jednym z narzędzi upraszczających wywóz jest tzw. System REX, tj. system zarejestrowanych eksporterów.

REX jest systemem dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru, które mogą być sporządzane przez eksporterów i ponownych nadawców właściwie zarejestrowanych w systemie. REX działa w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) już od paru lat i żadne ustawowe zmiany w zakresie zasad ustalania pochodzenia towarów nie sa wprowadzane od 2022 roku. Unijni eksporterzy, w tym ci którzy w 2022 roku rozpoczynają działalność i będą wywozić produkty do krajów trzecich, w tym Wielkiej Brytanii, na warunkach preferencyjnych, powinni się zarejestrować w bazie eksporterów REX. W Polsce rejestracja prowadzona jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu - Wydział Centralna Rejestracja.

Polski przedsiębiorca może zarejestrować się i uzyskać numer REX:

  • w celu wywozu produktów pochodzących z UE, które mają być wykorzystane w ramach kumulacji dwustronnej dla celów GSP,
  • do celów sporządzania zastępczego oświadczenia o pochodzeniu w celu ponownego wysłania produktów pochodzących do innego miejsca na obszarze celnym UE lub w stosownych przypadkach do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji,
  • do celów dokumentowania pochodzenia w przypadku wywozu towarów z UE do krajów, które zawarły z UE umowy preferencyjne przewidujące, że dowód pochodzenia może zostać sporządzony przez eksportera zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi (np. do celów wywozu towarów w ramach umowy UE - Kanada), przy czym rejestracja jest jednokrotna, tzn.  że zarejestrowanie eksportera i przydzielenie mu numeru REX umożliwia realizację każdego z ww. celów.

Rejestracja obejmuje automatycznie wszystkie umowy i uzgodnienia preferencyjne przewidujące sposób dokumentowania pochodzenia poprzez oświadczenie o pochodzeniu. Oznacza to, że po wejściu w życie np. takiej umowy nowa rejestracja czy też aktualizacja rejestracji w systemie REX nie jest wymagana. Eksporter w dalszym ciągu może posługiwać się nadanym wcześniej numerem REX. Numery zarejestrowanych eksporterów są ogólnodostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp).

Polski eksporter zarejestrowany w systemie REX otrzymuje unikalny numer i posługując się nim potwierdza preferencyjne pochodzenie wysyłanego towaru, co automatycznie umożliwia skorzystanie z preferencji celnych dla towarów importowanych do kraju korzystającego, w tym od 01/01/2021 do Wielkiej Brytanii. Jednym z atutów tego systemu jest umożliwienie zmniejszenia opłat importowych w kraju przeznaczenia towarów, co zwiększa ich konkurencyjność. W dobie zwiększającej się inflacji w wielu krajach ma to szczególne znaczenie. Przesyłki jednostkowe, których wartość nie przekracza 6000 EUR, nie wymagają rejestracji w systemie. Wystarczy jedynie umieścić specjalne oświadczenie na dokumencie sprzedaży.

Każdy eksporter unijny powinien prowadzić stosowną ewidencję handlową oraz przechowywać i udostępniać dokumentację celną związaną z materiałami użytymi do wytworzenia produktów. Musi również przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sporządzono oświadczenie, przechowywać akta sporządzanych oświadczeń, a także ewidencję produktów i zapasów wszystkich materiałów.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.