Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Tematyka:
Data szkolenia:

Temat szkolenia online:
Dostępne terminy:

26 stycznia 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki


27 stycznia 2021 3 lutego 2021 11 lutego 2021 17 lutego 2021 22 lutego 2021 2 marca 2021 11 marca 2021 18 marca 2021 24 marca 2021 31 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT


28 stycznia 2021 9 lutego 2021 9 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT


28 stycznia 2021 11 lutego 2021 26 lutego 2021 11 marca 2021 29 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT


28 stycznia 2021 10 lutego 2021 16 lutego 2021 2 marca 2021 18 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Jednolity Plik Kontrolny


29 stycznia 2021 4 lutego 2021 19 lutego 2021 25 lutego 2021 8 marca 2021 15 marca 2021 24 marca 2021
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: VAT


5 lutego 2021 19 lutego 2021 25 lutego 2021 9 marca 2021 17 marca 2021 30 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT


16 lutego 2021 18 marca 2021
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: VAT


22 lutego 2021 24 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki


25 stycznia 2021 5 lutego 2021 24 lutego 2021 8 marca 2021 26 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Ceny transferowe


25 stycznia 2021 15 lutego 2021 4 marca 2021 18 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podróże Służbowe


26 stycznia 2021 9 lutego 2021 2 marca 2021 31 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT


27 stycznia 2021 9 lutego 2021 23 lutego 2021 5 marca 2021 22 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT


27 stycznia 2021 12 lutego 2021 24 lutego 2021 12 marca 2021 30 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT


27 stycznia 2021 5 lutego 2021 26 lutego 2021 5 marca 2021 26 marca 2021
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Środki Trwałe


27 stycznia 2021 25 lutego 2021 18 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Środki Trwałe


28 stycznia 2021 15 lutego 2021 26 lutego 2021 17 marca 2021 31 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki


28 stycznia 2021 23 lutego 2021 17 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość


29 stycznia 2021 16 lutego 2021 16 marca 2021 23 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Środki Trwałe


29 stycznia 2021 3 lutego 2021 10 lutego 2021 26 lutego 2021 5 marca 2021 10 marca 2021 23 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki


29 stycznia 2021 15 lutego 2021 26 lutego 2021 10 marca 2021 30 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT


1 lutego 2021 23 lutego 2021 9 marca 2021 25 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki


2 lutego 2021 19 lutego 2021 4 marca 2021 19 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki


3 lutego 2021 16 lutego 2021 11 marca 2021 24 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki


3 lutego 2021 18 lutego 2021 10 marca 2021 25 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT


4 lutego 2021 4 marca 2021 25 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami


4 lutego 2021 1 marca 2021 22 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia


4 lutego 2021 19 lutego 2021 3 marca 2021 18 marca 2021 29 marca 2021
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Split payment


5 lutego 2021 22 lutego 2021 5 marca 2021 16 marca 2021 26 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT w ochronie zdrowia


8 lutego 2021 25 lutego 2021 16 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki


8 lutego 2021 22 lutego 2021 31 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona środowiska


8 lutego 2021 24 lutego 2021 4 marca 2021 19 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT w obrocie międzynarodowym


9 lutego 2021 23 lutego 2021 4 marca 2021 22 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek VAT w jednostkach sektora publicznego


9 lutego 2021 26 lutego 2021 11 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców


11 lutego 2021 18 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona środowiska


12 lutego 2021 9 marca 2021 29 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia


15 lutego 2021 11 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona środowiska


16 lutego 2021 17 marca 2021 31 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników


16 lutego 2021 1 marca 2021 19 marca 2021
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Raportowanie schematów podatkowych


18 lutego 2021 15 marca 2021
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami


18 lutego 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe dla Biur Rachunkowych


18 lutego 2021 25 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Środki Trwałe


22 lutego 2021 9 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT


22 lutego 2021 12 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki


24 lutego 2021 23 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość


24 marca 2021
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców