Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ukryte dywidendy
12 września 2021
Od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu, fiskus zamierza dokładnie przyjrzeć się wypłatom dokonywanym w spółkach kapitałowych dla podmiotów powiązanych. Już teraz ma takie możliwości patrząc na przepisy o cenach transferowych. Jednak ma dokonywać tego na szerszą skalę. Nie chodzi tylko o wypłaty przekraczające określone limity usługowe czy towarowe w ramach realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Projektowane zmiany przewidują zasadę, na podstawie której wypłaty dokonywane na rzecz udziałowca lub podmiotu powiązanego z udziałowcem, które są generowane w sposób sztuczny i mogą być postrzegane jako ukryta dywidenda, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu spółki. Mogą nimi być np. zapłaty za dzierżawę majątku; świadczenie usług niematerialnych dla spółki przez udziałowca, czynności prowadzące do nadmiernego zadłużenia podatnika względem podmiotów powiązanych, wydatki na reprezentację itp. Powyższy katalog ma charakter otwarty, za ukryte zyski należy uznać także niewymienione powyżej świadczenia spółki, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk o charakterze pieniężnym, niepieniężnym, odpłatnym, nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.

Dla uspokojenia podatników, organy podatkowe wskazują, że nie będzie to dotyczyć wszystkich wydatków spółki. Wyłączenie dotyczy tych kosztów, dla których został spełniony przynajmniej jeden z warunków:

  • transakcja ma nierynkowy charakter lub
  • gdyby nie doszło do transakcji, to spółka dysponowałaby zyskiem netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy, w którym dane świadczenie zostało uwzględnione w wyniku finansowym (tj. wypłata wynagrodzenia z tytułu świadczenia prowadzi do wygenerowania straty bilansowej w spółce).

Przyjęto zasadę podobną do tej obowiązującej już w ramach „estońskiego” CIT, a więc opodatkowanie zysku w momencie przeznaczenia go do konsumpcji, niezależnie w jakiej formie to następuje.

Można zatem stwierdzić, że mamy plan rozszerzenia obowiązków w zakresie cen transferowych na znacznie mniejszych podatników. Trzeba będzie udowodnić rynkowość transakcji z podmiotem powiązanym, a więc dokonać porównania z innymi podmiotami na podstawie wybranego wskaźnika- marżowości, ceny, zysku netto, itp. (tzw. analiza benchmarkingowa w wersji uproszczonej). Nie przez przypadek organy podatkowe nakazują w JPK prezentowanie oznaczenia TP przy ewidencji sprzedaży. Ten symbol będzie pomagał fiskusowi w weryfikacji, które podmioty - aktywne w VAT, świadczą usługi na rzecz podmiotów powiązanych.

Do końca 2021 roku jest czas na stworzenie modeli zmieniających strukturę właścicielską, tak aby od 2022 roku było łatwiej utrzymać obecne możliwości wypłat bez negatywnych skutków podatkowych.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.