Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Uproszczenia w dokumentacji pożyczek między podmiotami powiązanymi a MDR
12 września 2021
Nadchodzi czas przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2020 rok w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Za wyjątkiem zwolnień dokumentacyjnych dla polskich podatników na dochodzie, pozostali podatnicy, realizujący transakcje z zagranicznymi podmiotami powiązanymi muszą pochylić się nad tworzeniem wspólnych dokumentacji potwierdzających stosowanie cen rynkowych. W przypadku dokumentowania pożyczek nadal funkcjonują możliwe uproszczenia.

Preferencyjny mechanizm (tzw. bezpieczna przystań) może zostać zastosowany za 2020 rok, tylko wtedy, gdy pożyczka spełnia kilka warunków łącznie. Wśród nich są: suma wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczek pozyskanych od podmiotów powiązanych nie przekracza 20 mln zł, brak dodatkowych opłat przy pozyskaniu albo udzieleniu finansowania - innych niż odsetki; pożyczka udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat. Dodatkowo pożyczkodawca nie może mieć siedziby w państwie/na terytorium będącym „rajem podatkowym”.

Wymóg przy stosowaniu mechanizmu „bezpiecznej przystani” (ang. safe harbour) dotyczy stosowania oprocentowania w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marży, które określane są przez Ministra Finansów w formie obwieszczenia. W 2020 roku dla pożyczek udzielanych i otrzymywanych w polskich złotych - rodzaj bazowej stopy procentowej stanowi WIBOR3M a marża wynosi 2 proc. Zastosowanie przez podatnika mechanizmu „bezpiecznej przystani” skutkuje uznaniem przez organy podatkowe stosowanej ceny za rynkową. Dodatkowo, podatnicy korzystający z uproszczeń, zwolnieni są z obowiązku sporządzania analiz danych porównawczych dla transakcji objętych tym rozwiązaniem.

Jednak z tym uproszczeniem związany jest obowiązek zaraportowania w ramach schematów podatkowych (MDR). Takiemu, złożonemu raportowaniu podlegają wszelkie uzgodnienia, w których stosuje się uproszczenia w obszarze przepisów dotyczących cen transferowych, wprowadzonych jednostronnie w danym państwie. W objaśnieniach Ministerstwa Finansów wydanych w zakresie uznania danego zagadnienia za MDR, pojawiło się również odniesienie do tematyki cen transferowych. Zgodnie z objaśnieniami, stosowanie safe harbour dla pożyczek podlega raportowaniu, gdyż, co do zasady, spełnia ono definicje uzgodnienia/działania, mającego lub mogącego mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. W przypadku nieprzekazania informacji MDR, w związku z zastosowaniem uproszczenia safe harbour, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal.

Termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2020 rok jeszcze nie upłynął (czas na przygotowanie jest do końca 2021 roku), jednak terminy dla obowiązków w zakresie raportowania transakcji zagranicznych w ramach MDR za 2020 rok już minęły, zatem warto sprawdzić czy dla mechanizmów pożyczkowych firma wywiązała się z obowiązków sprawozdawczych czy musi posiłkować się czynnym żalem aby uniknąć sankcji z kodeksu karnoskarbowego.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.