Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Urządzenia przemysłowe a mechanizm pay&refund
11 września 2022
Od początku roku polscy podatnicy (rezydenci podatkowi) muszą szczególnie zwracać uwagę na typy płatności dokonywane na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych dla potrzeb kalkulacji limitu 2.000.000 zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2e ustawy CIT i ewentualnego płacenia podatku od nadwyżki wypłat z tytułu dywidend czy należności licencyjnych ponad ten limit. Występuje tu tzw. mechanizm pay&refund czyli zapłata podatku a później możliwy jego zwrot po złożeniu wniosku do organu podatkowego.

Jednak mimo objęcia pojęciem „należności licencyjne” również dochodów z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych, stosowanie mechanizmu pay and refund zostało bezterminowo wyłączone w odniesieniu do płatności dokonywanych z tytułu należności za użytkowanie urządzenia przemysłowego. Ustawodawca zrezygnował z obarczenia obostrzeniami niektórych rodzajów płatności z uwagi na "niewielkie ryzyko nadużyć w tym obszarze" (można przeczytać w uzasadnieniu projektu Rozporządzenia Wyłączającego z 2018 r.). Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, m.in. Dyrektor KIS z dnia 17 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.176.2022.2.BD czy Dyrektor KIS z dnia 12 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDWB.4010.26.2022.2.KP.

A więc płatności za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych dokonywane przez spółkę polską na rzecz zagranicznej spółki powiązanej nie powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2 mln zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT. Jednak nie zapominajmy, że nadal podatnicy polscy muszą przy wypłacie za udostępnienie urządzenia przemysłowego potrącać podatek u żródła zgodnie z zasadami art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT. (przy posiadaniu certyfikatu rezydencji korzystają z niższej stawki podatku). Zarówno w ustawie podatkowej, jak i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania brak jest definicji legalnej słowa „urządzenie przemysłowe”. Zdaniem sądów administracyjnych, sformułowanie „użytkowanie urządzenia przemysłowego” jest ogólne, obejmuje wszelkie możliwe urządzenia stanowiące pewien zespół elementów technicznych. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym panuje pogląd, że wyrażenie „urządzenie przemysłowe”, czyli urządzenie związane z przemysłem nie można zawężać do urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio przy produkcji. Szerokie rozumienie „urządzenia przemysłowego” prowadzi do wniosku, że w zakresie tego pojęcia mieszczą się wszelkie wytwory przemysłowe, a więc także m.in. specjalistyczne narzędzia.

Pojęcie urządzenia przemysłowego obejmuje więc wszelkie urządzenia wykorzystywane w profesjonalnym obrocie, przy czym muszą one być związane z działalnością danego podmiotu. Nie muszą one jednak być wykorzystywane bezpośrednio w procesie produkcji. (m.in. NSA w wyroku z dnia 3 marca 2021 r. sygn.II FSK 66/21). W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16.06.2015 r. (IPPB5/4510-340/15-4/AJ) wskazano jednak, że: „w pojęciu urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego zarówno na gruncie prawa krajowego (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT), jak i międzynarodowego mieszczą się także np. urządzenia transportowe i budowlane”. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 8.11.2016 r. (IPPB5/4510-765/16-4/MK) uznał zaś za urządzenie przemysłowe koparkę wraz z chwytakiem.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że aby podatek u źródła był rozliczany, niezbędnym jest by dokonana była wypłata wynagrodzenia za nabyte świadczenie. A więc jeżeli podatnik otrzymuje urządzenie w używanie bez wynagrodzenia, to użyczający nie uzyskuje przychodu, od którego należałoby pobrać podatek u źródła. Należy jednak zadbać o to, aby z umowy wyraźnie wynikało, że oddanie w używanie jest pod tytułem darmym. Dla korzystającego z urządzenia wówczas może pojawić się przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.