Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Usługi finansowe czy będą objęte stawką 23% VAT?
3 października 2021
Obecnie w Polsce usługi finansowe są zwolnione z VAT. Dotyczy to zarówno usług świadczonych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, jak i dla konsumentów. Stosowane zwolnienie od podatku powoduje, że podatek naliczony związany ze świadczeniem tych usług nie podlega co do zasady odliczeniu. W konsekwencji, jeśli podatnik świadczący usługi finansowe również realizuje inne czynności opodatkowane stawką podstawową VAT, musi zastosować częściowe odliczenie VAT według tzw. proporcji. Powoduje to ograniczenie w zapewnieniu neutralności podatku VAT w sektorze finansowym.

Od 2022 r. podatnicy świadczący usługi finansowe - wyłącznie świadczone na rzecz podatników - będą mogli stosować stawkę 23%, w zależności od wyboru podatnika. Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (konsumentów) będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku. Nie będzie przy tym możliwa rezygnacja ze zwolnienia w odniesieniu tylko do wybranych rodzajów usług, np. usług udzielania kredytów czy poręczeń, a do pozostałych stosowanie zwolnienia od podatku. Prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało nabywcom w przypadku, gdy nabywane usługi będą wiązały się z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT.

Podatnik, który zrezygnuje ze zwolnienia będzie związany swoim wyborem przez okres dwóch lat. Po upływie tego czasu będzie on mógł ponownie zastosować zwolnienie w transakcjach z innymi podatnikami, ale też na okres minimum dwóch lat. Jednak ze względu na ograniczenia wynikające z Dyrektywy VAT możliwość opodatkowania nie miałaby zastosowania do usług ubezpieczeniowych.

Zmiana w stawce opodatkowania będzie dotyczyła również transakcji związanych z importem usług finansowych od kontrahentów zagranicznych. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, wprowadza mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia, który polega na opodatkowaniu usług przez usługobiorcę. Nie ulegnie on od 2022 roku zmianie, a więc w sytuacji wyboru opodatkowania usług finansowych stawką 23% również w transakcjach importu usług po stronie nabywcy powstanie VAT należny do odprowadzenia, ale i VAT do odliczenia. Na dzień dzisiejszy import usług finansowych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT.

Jeśli część podatników zdecyduje się w relacjach B2B na opodatkowanie usług finansowych, wówczas należy przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy na zakup usług finansowych sprawdzić co się bardziej opłaca nabywcy. Jeśli nabywca usługi - przedsiębiorca- będzie ją wykorzystywał do czynności zwolnionych z VAT (np. usług medycznych czy kształcenia zawodowego), to nie opłaca mu się współpracować z instytucją finansową, która stosuje stawkę 23%. Nadal będzie wybierał te firmy, które stosują stawkę zwolnioną.

Rynek nie znosi próżni, więc będzie większy wybór spośród instytucji finansowych, różnorodność ofert i stawek VAT, w zależności od przeznaczenia produktu. Potencjalni nabywcy muszą być czujni co do treści umów z popularnym zwrotem w kształtowaniu wynagrodzenia w cenie netto plus obowiązującej stawce VAT. Nie wszystkim będzie zależeć na zakupie usługi finansowej ze stawką 23%.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.