Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia - tematy
VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku Transakcje międzynarodowe i trans

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi oraz innymi międzynarodowymi dostawami i nabyciami towarów i usług.

Rozliczenie transakcji międzynarodowych budzi wiele wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o transakcje łańcuchowe oraz świadczenie i nabywanie usług w obrocie zagranicznym. W trakcie szkolenia wyjaśnimy Państwu, które z tych transakcji wymagają rejestracji do VAT UE, które należy wykazać w informacjach podsumowujących oraz jaki jest sposób i miejsce opodatkowania tych transakcji.

Proszę zwrócić uwagę, że program szkolenia obejmuje zmiany, które nastąpią od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą dyrektywy VAT 2006/112/WE:

W całej Unii Europejskiej będą nowe ujednolicone w UE zasady:

  • dokumentowania transakcji WDT w celu stosowania stawki VAT 0%,
  • rozliczania transakcji łańcuchowych,
  • rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych,
  • raportowania transakcji dla potrzeb systemu VIES.

Niezmiernie ważne dla podatników jest to, że uszczegółowieniu ulegną zasady gromadzenia dowodów umożliwiających zasady stosowania stawki VAT 0% przy WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), w szczególności w sytuacji kiedy towar jest odbierany we własnym zakresie przez nabywcę lub dostarczany transportem własnym przez dostawcę.

Ponadto, istotne będą nowe, ujednolicone przepisy VAT dotyczące opodatkowania towarowych transakcji łańcuchowych w handlu między państwami członkowskimi. Zmiany będą miały istotny wpływ na ujednolicenie opodatkowania transakcji łańcuchowych, które aktualnie podlegają nieco odmiennym, krajowym regulacjom, co często prowadzi do rozbieżności i błędów w określeniu miejsca i sposobu opodatkowania transakcji WDT, WNT.

Od stycznia 2017 r. zmieniły się zasady odliczania podatku naliczonego w sytuacji nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, czyli między innymi transakcji międzynarodowych, dla których należy w Polsce wykazać podatek należny. Właściwe rozpoznanie obowiązku podatkowego staje się zatem tym bardziej istotne, że w świetle nowych zasad, może wywoływać bardziej dotkliwe niż w przeszłości skutki podatkowe.

Kwestia rozpoznania miejsca świadczenie i momentu rozliczenia VAT-u w transakcjach międzynarodowych ciągle budzi wątpliwości, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z transportem międzynarodowym pasażerskim oraz transportem towarów. W których sytuacjach podatek rozpoznaje przewoźnik, a w jakich przypadkach powstaje konieczność rozpoznania importu usług?

Mając na uwadze nowe, obowiązujące od roku 2017 przepisy o prowadzeniu ewidencji VAT, która znajduje odzwierciedlenie w składanym JPK_VAT, przybliżymy Państwu również zagadnienia związane z ujmowaniem w ewidencji transakcji w obrocie międzynarodowym.

Ze względu na obszerny zakres tematyczny, jego kompleksowe ujęcie oraz żeby uczynić możliwym w rozwianie Państwa wątpliwości, a także udzielenie odpowiedzi na inne, nurtujące Państwa pytania, postanowiliśmy rozdzielić szkolenie na dwa dni.

Proszę wziąć pod uwagę, ze nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Zapraszamy na szkolenia organizowane na terenie całego kraju: