Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
W jaki sposób wykazywać w JPK_VAT usługi taksówek osobowych?
27 marca 2019
W ubiegłym roku informowaliśmy Państwa o obowiązkach jakie spoczywają na czynnych podatnikach podatku VAT, którzy równocześnie wykonują usługi taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu na podstawie art. 114 ustawy o VAT.

W styczniu 2019 r. pojawiły się również w tej sprawie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które poniżej Państwu przedstawiamy.

1. Podatnik świadczy tylko usługi taksówkowe rozliczane ryczałtowo - art.114 ustawy o VAT (składa tylko VAT-12)

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, który wybrał opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12) - zgodnie z art. 114 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221) wykazuje sprzedaż usług taksówkowych w następujących pozycjach JPK_VAT:

- K_17 - kwota netto

- K_18 - podatek VAT

W przypadku faktur wystawionych dla podmiotów gospodarczych – wykazujemy każdą fakturę w oddzielnym wierszu.

Raport z kasy rejestrującej - zbiorczo w jednym wierszu (po odjęciu faktur VAT do paragonów - wystawionych dla przedsiębiorców)

Usługi taksówek osobowych są opodatkowane w formie ryczałtu według stawki 4%. Natomiast te same usługi rozliczane na zasadach ogólnych są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Podatnik wykonujący usługi taksówek osobowych i rozliczający się na VAT-7 (zasady ogólne) składa JPK_VAT i wpisuje kwotę netto i podatku VAT należnego odpowiednio w pola K_17 i K_18. Dlatego kierując się zasada równości, podatnik rozliczający się na druku VAT-12 (ryczałt), kwotę netto oraz podatku należnego od tych usług, opodatkowaną wg stawki 4%, również wpisuje w pola K_17 i K_18.

2. Podatnik świadczy usługi taksówkowe oraz wykonuje inne czynności opodatkowane (składa VAT-12 oraz VAT-7/7K)

Podatnik, który świadczy usługi taksówek osobowych i składa VAT-12 oraz wykonuje inne czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług i rozlicza je na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jest zobowiązany złożyć jedną informację JPK_VAT za dany miesiąc, obejmującą swoim zakresem wszystkie wykonane w tym okresie czynności opodatkowane podatkiem VAT.

W JPK_VAT wykazuje sprzedaż usług taksówkowych (VAT-12) w pozycjach

- K_17 dla kwoty netto

- K_18 dla podatku VAT

Inne czynności opodatkowane (VAT 7 lub 7K) wykazuje we właściwych polach JPK_VAT

Świadczenie usług taksówek osobowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) jest wykazywana w JPK_VAT zbiorczo, np. w oparciu o raport okresowy z kasy rejestrującej.

Natomiast świadczenie usług taksówkowych na rzecz podmiotów gospodarczych jest co do zasady dokumentowana poprzez wystawioną fakturę. Każda faktura wystawiona na rzecz podmiotu gospodarczego musi zostać wykazana odrębnie w JPK_VAT. Nie wykazuje się odrębnie faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). W takim przypadku faktura jest wystawiana wyłącznie w sytuacji, gdy takie żądanie zgłosi nabywca- konsument. Faktura ta nie zawiera nr NIP nabywcy, ponieważ nabywca nie posiada takiego numeru identyfikacji podatkowej.

źródło: www.podatki.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.