Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wybór ryczałtu od 2022 roku
19 września 2021
Coraz więcej podatników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze planuje zmienić od 2022 roku formę opodatkowania ze skali podatkowej lub podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Powód? Zwiększone obciążenia w zakresie składki zdrowotnej w Polskim Ładzie.

Zastanówmy się co daje ryczałt w stosunku do pozostałych form opodatkowania i czy dla wszystkich jest możliwy. Zgodnie z aktualną wersją projektu Polskiego Ładu obciążenia składkowe a dokładniej składka zdrowotna przy ryczałcie jest korzystniejsza niż przy innych formach. W każdej jednak sytuacji składka zdrowotna nie będzie już mogła obniżyć podatku. Przy ryczałcie będzie ona wynosić miesięcznie:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł (ok. 310 zł składki zdrowotnej dla przychodów ryczałtowych poniżej 60 tys. zł rocznie);
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych od 60 do 300 tys. zł (ok. 513 zł składki zdrowotnej dla przychodów 60-300 tys. zł rocznie);
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. Zł (ok.925 zł dla przychodów powyżej 300 tys. zł rocznie).

Porównując składkę zdrowotną płaconą od dochodu przy podatku liniowym w wysokości 4,9% dochodu, to można szybko obliczyć, że ryczałt jest atrakcyjniejszym rozwiązaniem. Chyba, że planujemy mieć dość niski dochód objęty podatkiem liniowym to wówczas może być to nadal korzystna foma.

Jednak wiele firm zamierza przejść na ryczałt. Każda stawka ryczałtu jednak wzrośnie, bo musimy doliczyć koszty składki zdrowotnej, która staje się niejako od 2022 roku nowym podatkiem. Pamiętajmy, że ryczałt nie uprawnia do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu, jest płacony od obrotu. Dlatego też opłaca się tylko tym firmom, które nie mają wysokich wydatków, a ich praca polega na wykorzystaniu swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji bez ponoszenia nakładów większej wartości. Ryczałt będzie sensowym rozwiązaniem dla informatyków, lekarzy wystawiających faktury na podmioty medyczne, inżynierów, itp.

Nie wszystkie branże mogą myśleć o ryczałcie. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z grona uprawnionych podatników wyklucza m.in. wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie: aptek, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Również występują ograniczenia w ryczałcie przy prowadzeniu spółki z małżonkiem czy wykonywaniu usług dla byłego pracodawcy.

Firmy mają jeszcze czas na zmiany, a więc symulacje obciążeń podatkowych są teraz kluczowe do podjęcia decyzji.  Zawsze alternatywą do działalności gospodarczej będzie spółka z o.o.. z dwoma udziałowcami. Tam składki zdrowotnej nie ma, ale za to jest opodatkowanie dywidendy. Pytanie, co jest priorytetem - konsumpcja zysku czy inwestycje. Jeśli to pierwsze to lepiej pozostać przy działalności gospodarczej.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.