Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wymiana kas fiskalnych na kasy online
22 czerwca 2018
Jak już informowaliśmy w Sejmie jest rozpatrywany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma wprowadzić do ustawy o VAT kasy online. Kasy te będą przekazywać w czasie rzeczywistym do serwera Ministerstwa Finansów (tzw. Centralnego Repozytorium) dane odnośnie sprzedaży dokonywanych na takich kasach rejestrujących. Ustawa ta ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.

Uchwalenie przepisów dotyczących kas online będzie skutkowało dla pewnych grup podatników koniecznością wymiany kas fiskalnych i zakupem nowych kas online.

Kasy online będą obowiązkowe od 1 stycznia 2019 r. przy sprzedaży następujących towarów i usług:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Stanowi o powyższym projektowany art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Skutkiem zmiany przepisów będzie konieczność rezygnacji przez podatnika z kas fiskalnych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na rzecz kas online. W kolejnych miesiącach 2019 r. kasy online obejmą następne rodzaje branż.

W projekcie ustawy wskazuje się, że obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online będzie dotyczył tylko tych kas, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży czynności wskazanych powyżej. Wynika to z projektowanego art. 145b ust. 2 ustawy o VAT, w świetle którego konieczność wymiany kas rejestrujących znajdzie zastosowanie tylko do tych kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wyżej wymienionych.

Będzie to oznaczało, że jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i posiadane dotychczasowe kasy rejestrujące służą mu ewidencjowaniu sprzedaży oraz kwot podatku należnego w ramach szeroko prowadzonej działalności gospodarczej, z których np. jedna kasa służy do prowadzenia ewidencji sprzedaży usług w zakresie wymiany opon, a druga kasa służy do ewidencjonowania sprzedaży towarów spożywczych, które podatnik sprzedaje w sklepiku położonym obok prowadzonego przez siebie punktu wymiany opon, to wówczas obowiązek wymiany kas na kasy online od 1 stycznia 2019 r. będzie dotyczył tylko tej kasy rejestrującej, która służy do sprzedaży usług w zakresie wymiany opon. Ta druga kasa rejestrująca (dotycząca sprzedaży towarów spożywczych) jako nie związana ze sprzedażą wymienioną w projektowanej ustawie będzie mogła być stosowana w dalszym ciągu, tj. po dniu 1 stycznia 2019 r. bez konieczności jej wymiany na kasę online.

Wydaje się, że tego typu zmiana będzie korzystna dla podatników. Nie będzie konieczności jednorazowej wymiany wszystkich kas na kasy online przez podatników, u których występuje zarówno sprzedaż wskazana w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT, jak i inna sprzedaż dla której kasy online nie będą niezbędne od przyszłego roku. Ponadto podatnicy będą mieli więcej czasu na wymianę kas oraz będą mogli przygotować się na wydatki związane z przyszłymi zakupami kas online.

Należy również zauważyć, że w myśl projektowanych przepisów zapełnienie pamięci w kasie rejestrującej z zapisem papierowym kopii będzie skutkowało koniecznością wymiany całej kasy (bez możliwości wymiany samego modułu fiskalnego) na kasę online lub na kasę z elektronicznym zapisem kopii.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.