Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.

Szanowni Państwo

Od roku 2020 i 2021 ustawodawca po raz kolejny zafundował podatnikom pakiet zmian w podatku od towarów i usług. Same zmiany nie dotyczą nie tylko zasad wystawiania faktur korygujących, ale również sposobu ich wykazywania dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług.

Zmiany dotyczą w szczególności:

 • zasad wystawiania faktur do paragonów,
 • wykazywania faktur korygujących in minus,
 • wykazywania faktur korygujących in plus,
 • zasad stosowania podzielonej płatności,
 • zasada wykazywania faktur i faktur korygujących w JPK,
 • stosowania kursu walutowego dla potrzeb podatku VAT.

Dodatkowo, pomimo braku zmiany przepisów, nastąpiły istotne modyfikacje wykładni przepisów dotyczących:

 • Wystawiania faktur uproszczonych, co znalazło odzwierciedlenie w objaśnieniach podatkowych wydanych przez Ministerstwo Finansów.
 • Stosowania ulgi na złe długi, co wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dodatkowo, oprócz powyższych zagadnień, szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy w zakresie wystawiania faktur, faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych.

Serdecznie zapraszamy!

Prowadzący:
Termin szkolenia:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej

17 maja 2021

9 czerwca 2021

7 lipca 2021

3 sierpnia 2021

30 września 2021

14 października 2021

16 listopada 2021

7 grudnia 2021

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

+ czytaj więcej

26 maja 2021

29 czerwca 2021

22 lipca 2021

17 sierpnia 2021

21 września 2021

28 października 2021

24 listopada 2021

21 grudnia 2021

Michał Krawczyk

Ekspert w zakresie podatków. W branży podatkowej pracuje od 1999 r., natomiast od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w szczególności w zakresie podatku VAT, procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków PIT i CIT. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej

18 czerwca 2021

14 lipca 2021

24 sierpnia 2021

2 września 2021

10 września 2021

8 października 2021

21 października 2021

5 listopada 2021

30 listopada 2021

16 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. FAKTURY:

1. Obowiązek wystawienia faktury:

a) w jakich sytuacjach występuje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury bez żądania nabywcy?

b) kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?

c) skutki niewystawienia faktury lub podwójnego zafakturowania tego samego zdarzenia,

d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej (tzw. pustej) lub wadliwej,

e) oznaczenia GTU oraz MPP - jak prawidłowo stosować:

- nowe zasady stosowania oznaczenia MPP od stycznia 2021,

- nowe możliwości kompensowania faktur MPP,

- zasady stosowania oznaczeń GTU oraz MPP do faktur oraz faktur korygujących.

2. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej - najczęściej popełniane błędy,

b) kilka zaliczek do jednej transakcji a prawidłowe fakturowanie,

c) zaliczka i dostawa towarów w tym samym okresie rozliczeniowym - sposób dokumentowania,

d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej,

e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji - prawidłowe dokumentowanie,

f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej.

3. Faktury do paragonów:

a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez żądania nabywcy?

b) termin wystawienia faktury do paragonu,

c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,

d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,

e) faktury do paragonów - ujęcie w JPK,

f) faktury korygujące do faktur do paragonów - ujęcie w JPK,

g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

4. Faktury uproszczone - przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

b) numer faktury uproszczonej,

c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.

d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.

e) korygowanie faktur uproszczonych,

f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

5. Faktury w walucie obcej:

a) kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej? - najczęściej popełniane błędy,

b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?

c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej - metoda „tradycyjna”,

d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej - metoda „alternatywna” od 2021 roku,

e) nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

6. Faktury zakupu:

a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej? - przepisy o VAT/PIT/CIT oraz o rachunkowości;

b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

II. FAKTURY KORYGUJĄCE:

1. Zasady wystawiania faktur korygujących:

a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?

b) kilka faktur korygujących do jednej faktury,

c) faktura korygująca a nota korygująca,

d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021.

3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2022.

4. Faktury korygujące a kurs waluty:

a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym,

b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,

c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego

5. Anulowanie faktury:

a) brak przepisów a praktyka - kiedy można anulować fakturę?

b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury.

III. ULGA NA ZŁE DŁUGI - SKUTKI ORZECZENIA TSUE:

1. Ograniczenia ulgi na złe długi w polskich przepisach o VAT – w szczególności ograniczenia  zakwestionowane przez TSUE:

a) ograniczenie dotyczące statusu nabywcy,

b) ograniczenia czasowe ulgi na złe długi,

2. Wpływ orzeczenia TSUE na przeszłe okresy rozliczeniowe:

a) korekty deklaracji za przeszłe okresy rozliczeniowe,

b) sprawy zakończone ostateczną decyzją organów podatkowych,

c) sprawy zakończone prawomocnymi orzeczeniami sądów administracyjnych,

3. Wpływ orzeczenia TSUE na bieżące oraz przyszłe okresy rozliczeniowe:

a) jak stosować ulgę na złe długi w świetle orzeczenia TSUE?

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.