Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: VAT
Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT

Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od lipca 2020 r. Zmiany te dotyczą przede wszystkim białej listy podatników, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Jednolitego Pliku Kontrolnego i stawek VAT, warunków stosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych (WDT), ale także kas rejestrujących.

W toku szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Jest to szczególnie istotne wobec zmiany sposobu klasyfikowania towarów i usług dla celów VAT następującej od lipca 2020 r.

Istotnym omawianym zagadnieniem na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. Zwrócona zostanie uwaga na konieczne elementy, nieobecne w bieżących rejestrach VAT, które muszą znaleźć się w nowym pliku JPK_VAT, a wcześniej w ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe wymogi ewidencyjne oraz możliwości nakładania kar na podatników w związku z nieprawidłowościami w przesyłanych plikach JPK_VAT.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zmian w transakcjach WDT, które są wynikiem nowych regulacji Unii Europejskiej dotyczącą uszczelniania systemu VAT w tym obszarze. Uszczelnienia dotyczą przede wszystkim warunków jakie trzeba spełnić, aby stosować stawkę 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące sposobu dokumentowania transakcji WDT zaproponowane przez Unię Europejską i wynikające z unijnego rozporządzenia wykonawczego dotyczącego VAT.

Dodatkowo przedstawione zostaną rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania VAT przy imporcie towarów skutkujące brakiem obowiązku zapłaty podatku do urzędu celno-skarbowego.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej

1 października 2020

30 października 2020

4 listopada 2020

30 listopada 2020

7 grudnia 2020

Grzegorz Tomala

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się prawem podatkowym. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje również z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym.

+ czytaj więcej

9 października 2020

16 października 2020

19 listopada 2020

23 listopada 2020

18 grudnia 2020

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

+ czytaj więcej

22 października 2020

9 listopada 2020

21 grudnia 2020

Robert Goch

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie na stanowisku radcy prawnego specjalizującego się w sprawach postępowań sądowych i orzecznictwie w zakresie podatków pośrednich, a także odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie podatków zdobywał również w Trzecim Urzędzie Skarbowych w Szczecinie, gdzie pełnił funkcje zastępcy naczelnika nadzorującego działy orzecznictwa podatkowego i kontroli podatkowej oraz  w Głównym Urzędzie Podatkowym w Sztokholmie i programie akcesyjnym Generalnej Dyrekcji Podatków Republiki Francuskiej. Od 1994 roku wykładowca Stowarzyszenia Księgowych, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie podatków pośrednich (VAT, akcyza). Od 2007 roku współwłaściciel Kancelarii Prawnej obsługującej jednostki samorządu terytorialnego.  

+ czytaj więcej

13 listopada 2020

27 listopada 2020

11 grudnia 2020

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

11.00 - przerwa (10 minut)

11.10 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w zakresie białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2020 r.:

 • Zapłata w split payment jako forma ochrony przed odpowiedzialnością w VAT, CIT i PIT
 • Dłuższy termin na składanie zawiadomień ZAW-NR

2. Nowe klasyfikacje statystyczne, Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiany stawek podatkowych:

 • Wiążąca Informacja Stawkowa – istota zmian.
 • Nowe klasyfikacje statystyczne.
 • Przykłady towarów i usług ze zmienionymi stawkami podatkowymi:
  • usługi związane z wyżywieniem (gastronomia).
 • Przykłady opodatkowania towarów i usług na które zmieniają się stawki podatkowe w okresie przejściowym (czerwiec-lipiec).

3. Nowa struktura JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT-7:

 • Likwidacja deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami.
 • Struktura pliku JPK_VAT – część deklaracyjna i ewidencyjna.
 • Nowy zakres danych w ewidencji sprzedaży:
  • nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
  • oznaczenia grup towarów i usług,
  • oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji.
 • Zakres danych w ewidencji zakupów:
  • dane wynikające z dokumentów zakupu/dokumentów celnych/deklaracji importowych,
  • oznaczenia dokumentów zakupu.
 • Zasady przesyłania JPK_VAT.
 • Składanie kwartalnych JPK_VAT.
 • Korekty części ewidencyjnej lub deklaracyjnej JPK_VAT.

4. Zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT:

 • Istotne warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 2020 r.
 • Dokonanie WDT a posiadanie numeru VAT UE nabywcy.
 • Problemy interpretacyjne dotyczące składania informacji podsumowujących VAT- prawidłowa treść.
 • Możliwość wyjaśniania przyczyn niezłożenia informacji podsumowującej VAT-UE lub nieprawidłowości w niej zawartych.
 • Dokumentowanie WDT w świetle rozporządzenia UE nr 282/2011
 • Relacja przepisów rozporządzenia UE nr 282/2011 dotyczącego dokumentowania WDT a regulacji wynikających z art. 42 ustawy o VAT. Jakie przepisy stosować?

5. Rewolucja w rozliczaniu importu towarów od lipca 2020 r.:

 • Podmioty uprawnione do rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Warunki rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Likwidacja niektórych obowiązków.
 • Likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji dla podatników rozliczających import na nowych zasadach.

6. Kasy fiskalne - zmiany od stycznia i lipca 2020 r.:

 • Zmiany terminów wprowadzenia kas online.
 • Paragon elektroniczny – zasady przesyłania z uwzględnieniem regulacji związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.