Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany w uldze rehabilitacyjnej od 2022 roku
19 listopada 2021
Prezydent 16 listopada podpisał ustawę Polski Ład. W ramach zmian podatkowych wprowadzanych ustawą wprowadzono szereg nowych ulg, ale również rozszerzono stosowanie dotychczasowej ulgi rehabilitacyjnej. Katalog wydatków, które podlegają odliczeniu zawiera art. 26 ust. 7a ustawy PIT. W 2021 roku przepis ten pozwalał już odliczyć wydatki z różnych tytułów, przykładowo związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne. Po zmianach dojdzie prawo do odliczenia wszelkich wydatków na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16 na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze.

Kolejna zmiana zakłada, że jeśli rodzic niepełnosprawnego dziecka wyjedzie z nim na turnus rehabilitacyjny, będzie mógł odliczyć wydatki nie tylko na pobyt dziecka, ale także swój własny. Od 2022 r. ulga obejmie odpłatność za pobyt opiekuna osoby zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16. Odliczeniu mają podlegać wydatki nie tylko za zakup i naprawę, ale także na najem (wypożyczenie) indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

Doprecyzowana zostanie też ulga na leki. Nie zmieni się zasada, iż od dochodu odlicza się różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista zaleci stałe lub czasowe przyjmowanie leku. Jeśli więc ktoś wyda np. 290 zł - odliczy 190 zł. Preferencja ma jednak dotyczyć wyłącznie leków zdefiniowanych w ustawie - Prawo farmaceutyczne. Wyklucza to więc niekonwencjonalne terapie a także zakup suplementów.

Nowością jest również odliczenie wydatków na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady czy wkłady anatomiczne. Będzie to wydatek limitowany - do 2280 zł w roku podatkowym. W przypadku tych wydatków, obowiązkowym będzie posiadanie faktur imiennych wystawionych na osobę niepełnosprawną lub osobę mającą tę osobę niepełnosprawną na utrzymaniu. Podlegają one odliczeniu od dochodu, tylko jeżeli nie zostały sfinansowane (lub dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Nie zmienia się od 2022 roku zasada ponoszenia wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Można do nich zaliczyć m.in. wydatki poniesione na wymianę pieca węglowego na gazowy czy też na zakup i montaż klimatyzacji, która odpowiada potrzebom wynikającym z niepełnosprawności i ma na celu ułatwienie podatnikowi wykonywania czynności życiowych.

Podatnicy powinni już od stycznia 2022 roku zbierać dowody ponoszonych wydatków, tak aby w rozliczeniu rocznym móc je uwzględnić, biorąc pod uwagę, że rośnie też kwota wolna od podatku do wysokości 30 000 zł.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.